Sharon Dijksma: rechter moet beslissen of nekkenbreekmachine legaal is

Naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Tjeerd van Dekken over het gebruik van de nekkenbreekmachine bij de massamoord op ganzen heeft Dijksma het volgende geschreven:

De Europese verordening nr. 1099/2009 ziet alleen toe op het welzijn bij het doden van dieren die gehouden worden voor productiedoeleinden, meldt Dijksma. Er is geen vergelijkbare Europese regelgeving voor het doden van in het wild levende dieren. Er zijn ook geen Europese regels voor het testen van apparaten om in het wild levende dieren te doden. De Flora- en faunawet eist dat middelen geen onnodig lijden mogen veroorzaken. Gedeputeerde Staten moeten dit bij toepassing van artikel 68 van de wet toetsen.

Het Richtsnoer Ganzendoden van de Raad voor Dierenaangelegenheden vermeldt ten aanzien van het nekbreken dat deze methode niet goed uitvoerbaar is voor ganzen en matig geschikt voor het doden van grote aantallen. Ten opzichte van afschieten of vergassen van ganzen scoort de methode vanuit oogpunt van dierenwelzijn lager, meldt Dijksma. Zij wijst er op dat er beroepen bij de rechter tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland lopen om grauwe ganzen te vangen en met het apparaat te doden. Zolang er geen uitspraak is gedaan, wil de staatssecretaris zich van een oordeel onthouden.

(bron)

2 gedachten over “Sharon Dijksma: rechter moet beslissen of nekkenbreekmachine legaal is”

  1. Pingback: Rechter verbiedt massamoord ganzen met nekkenbreekmachine | Krapuul

  2. Pingback: Rechter verbiedt massamoord ganzen met nekkenbreekmachine – Krapuul

Reacties zijn gesloten.