Schotse rechtbank: schorsing Lagerhuis onwettig

Het hoogste Schotse hof is van mening dat de schorsing van het Britse Lagerhuis door Boris Johnson onwettig is. Het hof overrulet daarmee een eerdere uitspraak van een Schotse rechtbank dat de rechter niet bevoegd is te oordelen over de schorsing. De regering heeft gezegd de zaak voor te zullen leggen aan het Britse Hooggerechtshof.

Volgens het hof is de schorsing onwettig omdat ze tot doel heeft de parlementaire controle op de uitvoerende macht in te perken.

De gevolgen van de uitspraak van het Schotse Hof zijn niet meteen duidelijk. Jolyon Maugham van het Good Law Project, de organisatie die de rechtszaak gefinancierd heeft, zegt in de Guardian er vanuit te gaan dat het besluit  het Lagerhuis te schorsen hiermee ongedaan is gemaakt. Anderen zijn echter van mening dat daarvoor gewacht moet worden op een uitspraak van het Hooggerechtshof. Die zaak dient op 17 september.