Schimmigheid, onkunde en fraude in Den Haag

Opeenvolgende regeringen in Nederland hebben – in strijd met hun eigen richtlijnen – jarenlang teveel AOW betaald aan mensen die op de bezette westelijke Jordaanoever in illegale nederzettingen wonen. Figuren als Rutte, Balkenende, Donner, Asscher, de SVB en wat ambtenaren hebben zo’n tien jaar de Nederlandse staat opgelicht en de Tweede Kamer voor het lapje gehouden. Het was een onthulling van NRC Handelsblad. Opmerkelijk, die onthulling?
Sinds 2006 was er een wet die aangaf dat alleen het volle bedrag aan AOW kon worden betaald aan mensen die woonden in een land waarmee Nederland verdragen had. Israel heeft zo’n verdrag met Nederland. Maar voor gebieden die niet tot die landen behoren – en dat geldt dus voor de bezette Westoever, het is Palestijns gebied – geldt zo’n verdrag niet. Hetzelfde gaat op voor de bezette westelijke Sahara, of het bezette deel van Cyprus. Ze behoren niet tot Marokko, respectievelijk de Cypriotische Republiek. In die gebieden wordt dan ook gekort op de AOW. Maar op de Westoever gebeurt dat dus al ruim tien jaar niet.

Zo’n 81 mensen krijgen dankzij malversaties van nota bene de Nederlandse regering zelf, meer dan ze toekomt. En als we ons daar boos over maken gaat het daarbij natuurlijk niet zozeer niet om het geld, als wel om het principe. Om fraude, wetsovertreding. En waarom? Om Israel, c.q. de Israel-lobby in Nederland, niet voor de voeten te lopen. Die protesteerde namelijk toen in 2002 al duidelijk werd dat AOW-ers op de Westoever dreigden te worden gekort. Maar door mee te werken aan de fictie dat deze 81 mensen in Israel wonen en niet in een nederzetting op van Palestijnen gestolen grond, sanctioneert de Nederlandse overheid als het ware een bezetting die nu al 49 jaren miljoenen Palestijnen tot rechteloze burgers reduceert en voor hen beslist over leven, dood, bezit en bestemming.
Veel mensen geven nu Asscher de schuld. Hij is inderdaad degene die op dit moment voor de fraude verantwoordelijk is. Een beetje Kamer zou hem daarom straks naar huis moeten sturen (ik moet nog maar zien dat dat ook echt gebeurt).

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist