Scherpe daling aantal asielzoekers t/m maart. Komt niet door de winter

De daling van het aantal asielzoekers zet zich ook in maart door. Het aantal eerste aanvragen daalde van 1.775 naar 1.233. Ten opzichte van de topmaand september, toen er iets meer dan 10.000 asielzoekers naar ons land kwamen, is het een daling van bijna 90%. Het meest spectaculair is de daling van het aantal Syriërs. Kwamen er in september ongeveer 6.800, in maart waren dat er 127, een daling van 98%. Dit blijkt allemaal uit gisteren vrijgegeven cijfers van de IND. Op de cijfers van maart heeft de deal met Turkije vrijwel geen invloed gehad.

Met name de enorme daling van het aantal Syriërs was niet verwacht…

…Het ontmoedigingsbeleid heeft dus succes gehad. De vertragingstactiek was er dus een van. Het verzamelen van ‘asielzoekers’ uit veilige landen, een andere. Het is eigenlijk verbazingwekkend op grond van de aantallen van de afgelopen maanden dat er nu al weer gejammerd wordt over gebrek aan opvangcapaciteit. Allemaal bedoeld om het draagvlak onder de bevolking voor opvang van asielzoekers verder te ondermijnen.

Lees het hele artikel bij Flip van Dyke