Ruim een derde van de Amerikanen nu voor een één-staatsoplossing in Israel/Palestina

Een groeiend aantal Amerikanen is voor een één-staatsoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van het Amerikaanse Brookings Instituut, die is afgenomen aan de vooravond vhet Forum) en Isacc Herzog, de leider van Israëlisch Labour. Herzog werd bij het begin an het ”Saban Forum”, een bijeenkomst die jaarlijks in Washington wordt gehouden van Israëlische en Amerikaanse politici en journalisten. Volgens de peiling is de steun voor een twee-statenoplossing (een Palestijnse staat naast Israel) gelijk gebleven, namelijk 39%. Maar de steun voor een één-staatsoplossing is sinds de vorige peiling, die plaats vond vóór het jongste mislukte vredesoverleg, aanmerkelijk gestegen: namelijk van 24 naar 34%.Als een twee-statenoplossing niet lukt , dan is niet minder dan 71% van de Amerikanen volgens deze peiling voor de oplossing van één bi-nationale, democratische staat van Joden en Palestijnen. Van de mensen die in eerste instantie voor een twee-statenoplossing kiezen, is 66% dezelfde mening toegedaan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist