Rijken worden rijker, armen worden armer in Nederland

De Quote is weer uit met een overzicht van de rijkste mensen van Nederland. Deze mensen zijn zo rijk dat mijn verstand het bijna niet kan bevatten, wat moet je met al dat geld? Als dat nou de enige vraag was die ik me stelde, zou je kunnen zeggen, ach ze zullen het wel verdiend hebben.

Maar gezien de onwil van het huidige kabinet om niets aan de hypotheekrenteaftrek te willen doen, voel ik me toch wat boos worden. Gewone mensen leveren alleen maar in met de plannen van dit kabinet en de rijken worden alleen maar rijker en rijker.

Misschien werpt u tegen dat deze mensen zoveel geld hebben dat ze vast alle panden in Nederland wel contant gekocht zullen hebben, nou als ze slim zijn hebben ze dat juist niet gedaan en rust op alle bezittingen in Nederland een dikke hypotheek. Hun rijkdom wordt dan mede mogelijk gemaakt door u en mij, want wij betalen mee aan hun subsidie voor hun panden. Vindt u dat eerlijk? Dat u elk dubbeltje om moet draaien en dat zij er erg goed van leven, mede mogelijk gemaakt van uw en mijn belastingcenten? Omdat de partijen VVD, CDA en PVV er alleen zijn voor de rijken? Nou ik niet!

De winst van de VVD ligt bij de mensen die niet willen dat er aan de hypotheekrenteaftrek geknabbeld wordt. Maar velen zijn bang gemaakt door de rare en onware verhalen in verkiezingstijd. De hyptheekrenteaftrek zou helemaal niet ineens voor iedereen afgeschaftt worden. Niet één partij die voor herziening van de hypotheekrenteaftrek is heeft dit beweerd. Dat dit er wel van gemaakt is door de VVD en de PVV, was inspelen op onlustgevoelens van mensen. Er van uitgaande dat zij zich er toch niet in zouden verdiepen en de makkelijke one-liners van verkiezingstijd wel zouden slikken. Wat ze ook braaf gedaan hebben.

Dat er niets aan de hypotheekrenteaftrek wordt gedaan, heeft tot gevolg dat anderen, vaak minderbedeelden nu getroffen worden door de a-sociale bezuinigingen van dit Bruine kabinet. De hypotheekrenteaftrek is een makkelijk te scoren onderwerp dat ook volgens de SER een onhoudbare voorziening is, een subsidie die ook maar afgeschaft moet worden in de komende 25 jaar.

Voor huurwoningen gelden geen leuke cadeautjes, daar worden verhogingen op los gelaten. Zie kort de punten uit het regeerakkoord.

Wonen

  • De hypotheekrenteaftrek blijft intact.
  • Huurders met een inkomen tot 43.000 euro krijgen een huurverhoging van maximaal de inflatie. Boven 43.000 euro bedraagt die huurverhoging de inflatie plus vijf procent. Huren in dure woongebieden mogen harder stijgen. De toewijzing van sociale huurwoningen wordt stapsgewijs beperkt tot lagere inkomensgroepen.
  • Voor woningbouwcorporaties verdwijnt de zogeheten Vogelaarheffing (waardoor ze allemaal meebetalen aan probleemwijken). Wel moeten ze jaarlijks 760 miljoen euro bijdragen aan de huurtoeslag.
  • Huurders krijgen het recht hun woning te kopen.
  • De budgetten voor stedelijke vernieuwing verdwijnen.
  • Er komt meer ruimte voor kleinschalige bouwlocaties, onder meer in het Groene Hart.
  • Huurders gaan meer betalen, inflatie eerste halfjaar 2010 was 1,6%, maar verwachting voor de komende jaren is dat deze misschien wel op kan lopen naar 4% of meer. Er hoeft maar ergens schaarste in te komen, energie, een slechte oogst van het een of ander en hopla, inflatie kan stijgen. Dat betekent huurverhogingen voor huurders, maar geen hogere kosten voor mensen met een eigen huis, ook niet als ze in een door u en mij gesubsidieerde paleisje wonen.