Rerum Novarum: “Mensen hebben niet gekozen voor dit beleid”

Wat we onthouden uit de speechen die gegeven werden aan de vooravond van Rerum Novarum? Er wordt veel ingezet op tax shift, er bestaat twijfel over het draagvlak van de huidige regeringen en er is (een klein beetje) hoop.

In zijn speech aan de vooravond van Rerum Novarum stelt Marc Leemans, voorzitter van het ACV, zich een eenvoudige maar fundamentele vraag: hebben het gros van de mensen wel voor dit beleid gekozen?

“Hebben de mensen echt gekozen voor een indexsprong? Hebben de mensen echt gekozen voor pensioen vanaf 67 jaar? Hebben de mensen echt gekozen om van de onvrijwillige deeltijdse werknemers de helft van hun inkomensgarantieuitkering af te pakken? Hebben de mensen echt gestemd voor de terugkeer van lagere minimumlonen voor jongeren? Ik kan me in elk geval niet herinneren dat te hebben gelezen in de verkiezingsprogramma’s.”

“Wat als dat alles er wel had ingestaan? Zou men dan vandaag ook kunnen zeggen dat de mensen met ruime meerderheid voor dit beleid hebben gekozen?”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be