Requiem voor een niet van de grond gekomen zorgverzekeraar

Van Anno12 vernam ik via twitter, bovenal toch een nieuwsbron hoe je er verder over mag denken of het medium wenst te gebruiken. Een zorgverzekeringsmaatschappij op coöperatieve grondslag, op te richten subsidiair gestart in 2012, de naam zegt het al.
Voor 2014 kon Anno12 niet van de grond komen, er waren eisen van hogerhand voor een nieuwe zorgverzekeringsmaatschappij. 2015 zou een nieuwe mogelijkheid moeten zijn.

Coöperatie is naar mijn idee de mogelijke grondslag van een nieuwe maatschappelijke ordening, het kapitalisme voorbij. Ik hecht niet volkomen aan het woord “socialisme”, wel aan de mogelijke uitvoering. Anno12 is niet socialistisch, wel coöperatief en dat is mij voldoende.
Ik ben bepaald niet rijk maar ik heb er vanuit deze ideologische overweging wel degelijk geld in gestoken – zoiets moet om een coöperatie van de grond te krijgen.

De eis was dat er aan het eind van het jaar tienduizend coöperanten moeten zijn. Ik vond het niet gepast om hier of elders reclame te maken voor Anno12. Het had misschien wel gemoeten, wie weet wat het had uitgemaakt. Wie nog moet beginnen kan niet meedoen aan de schaamteloze carrousel van adverteren voor “zorgverzekeraars”, vaak tussen “merken” die bij identieke concerns horen.

Nu zegt de site van Anno12:

Het werven van minstens 10.000 leden / verzekerden is voor ANNO12 helaas een te grote uitdaging geweest. Deze eis is onhaalbaar gebleken voor de korte periode die we hadden tot 1 januari 2015. Ondanks de vele positieve geluiden, die we hebben ontvangen over alles waar ANNO12 voor staat. De nieuwe zorgverzekeraar ANNO12 zal per januari 2015 niet van start gaan.

Graag willen we iedereen die ons heeft gesteund al dan niet als lid en/of verzekerde erg bedanken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven. De vele reacties en aanmeldingen hebben ons gedurende deze twee maanden erg gesteund en gemotiveerd. Een diepe en oprechte buiging van ons naar u is op zijn plaats.

Hoewel de desbetreffende mails al tamelijk dreigend klonken heb ik het verdrietige nieuws over het mislukken ook weer via twitter vernomen.
Dat wordt dan dus DSW, de “ideologisch” dichtstbijzijnde verzekeraar.
Het is jammer.