René Leegte en de Rooms-Katholieke kerk

Nog even over die René Leegte dan. Hij is zoals bekend lid van die club waar men er over het algemeen de voorkeur aan geeft in van die benzineslurpers rond te rijden: de ESJOEVIEEE of ook wel ‘de otoooooooo’ geheten.
Dat daarmee terroristische regimes als dat van Saudi-Arabië dat mensen als Rafi Badawi wekelijks er van langs geeft met stokslagen en voor jaren opsluit vanwege een blog en mensenrechtenactiviste Souad Alshammary zelfs met de dood bedreigt omdat ze opkomt voor de waardigheid en rechten van vrouwen gesubsidieerd worden, zal dat leeghoofd een rotzorg zijn.
Mensenrechten is een ‘linkse hobby.’

Maar dat even terzijde. Die ESJOEVIEEE’s blazen nogal wat kooldioxide de atmosfeer in en dat is, zoals ook wel bekend, een broeikasgas.
Dus als overheidsinstelling KNMI op basis van gedegen onderzoek in 2011 – het is al achterhaald want de realiteit is nog veel somberder als je het boek ‘Requiem for a Species’ van klimaatwetenschapper Clive Hamilton moet geloven (Ik kom nog een keer terug op dat boek in een apart stuk) – een somber scenario schetst over de consequenties van het in feite compleet ontbreken van enig klimaatbeleid en het ongelimiteerd de lucht in blazen van allerlei troep waardoor de planeet opwarmt, begint de voormalig adviseur van Vereniging Vloeibaar Gas, Argos Oil, BK-Gas en E-Mission Low BV Leegte te schreeuwen en te tieren dat het KNMI maar opgeheven moet worden.

Gelijk de Katholieke Kerk die vierhonderd jaar geleden Galileo Galilei huisarrest oplegde omdat ie iets aantoonde dat de kerk niet beviel over een zon die niet in het middelpunt van het Heelal staat en Bruno Giordano naar de brandstapel verwees omdat ie het lef had te speculeren over buitenaards leven.
Maar waar de kerk destijds niet opriep tot het privatiseren van het heelal, wil Leegte wel het KNMI verpatsen en privatiseren in de verwachting dat geprivatiseerde onderzoekers met uitkomsten komen die het baasje dan wel bevallen. Hoe krankjorem wil je het hebben.
Het zegt iets over de welhaast misdadige arrogantie die mensen tekent wanneer ze menen het voor het zeggen te hebben en zich daarbij ook nog eens onaantastbaar wanen.
(Overigens: die natte scheet over het opheffen van het KNMI deed Leegte uiteraard in het ‘volksdagblad van tokkie-stan.’)
Het is goed dat Leegte in die trein werd afgeluisterd en ik hoop dat het op nog veel grotere schaal gaat plaatsvinden.
Niemand meer de trein in zonder mobieltje of dictafoon: een politicus zou zomaar eens zijn ware gezicht kunnen tonen.