Reïntegreren is weer a-socialer maken?

Hecht u erg aan uw vrijwilligerswerk omdat het leuk en zinvol is? En stelt u het maatschappelijk belang boven uw persoonlijk belang? Dan bent u verkeerd bezig, want dat vergroot uw afstand tot en kansloosheid op de arbeidsmarkt. Om die kansen te vergroten moet je a-sociaal worden. Advies van de onderzoeker: op het moment dat de vrijwilliger er als het ware weer een beetje bovenop is, moet je hem/haar ‘begeleiden’ naar een betaalde baan, dus wat a-socialer maken, weer, zeg maar. Dus reïntegratie en disciplineringstrajecten hebben ook tot doel, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen = de mensen a-socialer te maken. Zo had ik het nog niet bekeken. Piet van der Lende over Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt (UvA) (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak