Referendum over sleepwet gaat door

Het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), meestal betiteld als de ‘sleepwet’ of ‘sleepnetwet’ gaat definitief door. De Kiesraad heeft op basis van een steekproef 384.126 verzoeken als geldig aangemerkt.

Sybrand Buma. Fotofukje door Ina.

De Wiv breidt de bevoegdheden van de inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) fors uit. Formeel gaat het om het bestrijden van ’terrorisme’, maar in de praktijk wordt dergelijke wetgeving vooral ingezet tegen de binnenlandse (radicale) oppositie. Alleen al de gedachte dat Wilders ooit premier wordt en vervolgens gebruik kan maken van de Wiv, zou bij iedereen die links is de rillingen over de rug moeten jagen.

Samenvatting (gejat):

  • Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
  • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
  • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
  • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Voldoende reden dus om tijdens het referendum tégen te stemmen. Buma heeft weliswaar gezegd dat het kabinet zich toch niks van de uitslag aan zal trekken, maar dat mag geen beletsel zijn. Op zijn minst kunnen we Buma en co in verlegenheid brengen.