Reding wil angel uit TTIP en soortgelijke verdragen halen

Viviane Reding wil de omstreden Investor-State Dispute Settlements (ISDS) uit internationale handelsverdragen onder een internationaal hof van arbitrage plaatsen. Reding was Europees Commissaris voor Justitie en Burgerechten in Barroso-II en is lid van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement.

Ik stel als een derde weg de oprichting van een speciaal en permanent Internationaal Investeringshof voor dat een gemeenschappelijke set van internationale regels toepast: één wereld, één wet, één hof! De oprichting van een onafhankelijk, zichtbaar en stabiel instituut, dat aansprakelijk kan worden gehouden voor zijn rechtsspraak en jurisprudentie, is de enige weg vooruit. Slechts zo’n openbaar hof kan de legitimiteit van de processen, de consistentie in de arresten en de onafhankelijkheid van de arbiters garanderen.
(EurActiv [vertaald uit het Engels])

Dat mevrouw Reding dit voorstelt, wat qua opereren vergelijkbaar is met het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, is mooi. Het betekent dat de weerzin flink toeneemt tegen het Transatlantische Handels- en Investeringspact (TTIP) vanwege zijn ondemocratische karakter. Want Viviane Reding is in de verste verte geen linkse radicaal.