Rechters: Wilders niet in de rechtszaal? – Waar bemoeit Bruin I zich mee!

Op bladzij 3 van het concept-regeeraccoord staat een schijnbaar onschuldig zinnetje, dat zegt, dat “het maatschappelijk debat (…) bij voorkeur niet in de rechtszaal” moet worden gevoerd. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten van de Nederlandse onafhankelijke rechterlijke macht.

Ook staats- en strafrechtdeskundigen trekken de wenkbrauwen op. Het kabinet heeft zich niet te bemoeien met de onafhankelijke rechter. Dat is een van de grondprincipes van de democratische rechtsstaat. Scheiding der machten. Niemand, ook een minister niet, staat boven de wet.

Poging om rechter in proces-Wilders te destabiliseren?

De zaak ligt nog gevoeliger, omdat aanstaande maandag de procedure tegen Geert Wilders wordt hervat. Inmenging in een zaak die onder de rechter is, gaat nog wat verder dan algemene opmerkingen over de vraag, waarmee de rechter zich zou dienen bezig te houden.

De vervolging van Wilders wegens haatzaaien en discriminatie is doorgezet door de Amsterdamse rechtbank zelf, nadat het parket aanvankelijk van mening was, dat er niet vervolgd moest worden. De rechters vonden dus, ondanks de opinie van het openbaar ministerie, dat er dermate zware aanwijzingen waren, dat Geert W. de wet heeft overtreden, dat diens gedrag aan de Wet moest worden getoetst. Ze zullen zeker ook overwogen hebben, dat de civiele partijen die tegen Wilders hebben geklaagd en die vertegenwoordigd worden door mr. Sponck, na een niet-ontvankelijk-verklaring, met zekerheid beroep zouden hebben aangetekend, tot bij het Europese Hof aan toe.

Het bureau van Secretaris-Generaal van Justitie, mr. J. Demmink, één van de ambtelijk betrokkenen bij de opstelling van het concept-regeeraccoord, kon (of wilde) over de strekking van de opmerking in het accoord geen uitsluitsel geven. Sommige deskundigen die wij raadpleegden, menen, dat het juist niet om een handreiking aan Geert Wilders gaat, maar om verhulde kritiek op diens onnodige beroep op de rechter in bij voorbeeld de zaak van de Rotterdamse rapper, door wiens song Wilders zich bedreigd voelde. Ook sloten zij de mogelijkheid niet uit, dat Wilders via het regeeraccoord zou hebben willen suggereren, dat de civiele partijen (onder meer immigranten-organisaties) hem zouden hebben willen demoniseren door naar de rechter te stappen.

Algemeen is men echter van mening, dat, juist door de onduidelijke, zo niet dubbelzinnige-, formulering, de positie van de onafhankelijke rechter aanstaande maandag in Amsterdam wordt ondermijnd.

Een betrokkene bij een van de gerechtshoven kondigde aan, dat aanstaande zaterdag op het CDA-congres in Arnhem vanuit de Amsterdamse CDA-afdeling aan Maxime Verhagen opheldering zal worden gevraagd over deze mogelijke grove aantasting van de rechtsstaat.

36 gedachten over “Rechters: Wilders niet in de rechtszaal? – Waar bemoeit Bruin I zich mee!”

 1. Zo, het kan maar weer even duidelijk op papier staan. Huib die drie jongens kunnen nog wat van jou leren. 😆

 2. Dat viel te verwachten. Wilders is hondsbrutaal en roept al jaren wat voor rot hekel hij wel niet aan onafhankelijke rechters heeft. Mijn enige vraag is of het CDA op haar congres voor of tegen het opnieuw implanteren van haar ruggegraat kiest.

 3. Zwembad – ze hebben het goed verstopt: onderaan de voorlaatste alinea. Al zeven tweets en een paar hertweets! 😆
  Nu nog een stukje over de dubbelzinnige Israël-passage. Ook zo goed verstopt. Zou Maxime dat bij de Jezuïeten geleerd hebben? 😥

 4. Inderdaad absoluut verbijsterend! Niet als opmerking in het algemeen, maar wel vlak voor het Wilders-proces. Ik denk voortdurend dat VVD en CDA het niet gekker kunnen maken, maar blijf me verbazen.

 5. Oei, kan krapuul betreffend regeer akkoord verwijzing plaatsen.
  Ik doe wel eens vaker mijn best op de fora om konde van zeer kwalijke zaken te de doen, dank.

 6. Ik vind ook dat het maatschappelijk debat (…) bij voorkeur niet in de rechtszaal” moet worden gevoerd, maar Huib en anderen vinden de rechtbank blijkbaar juist de plek voor een maatschappelijk debat. Dat kan.

 7. # Kropotkin: het lijkt mij dat het debat juist buiten de rechtszaal wordt gevoerd. Maar corrigeer me als ik dat fout heb.

 8. Debat wordt buiten de rechtszaal gevoerd en als je je niet aan de regels houdt dan kom je in de rechtszaal terecht. Begrijp niet wat daar moeilijk aan is. Maar ja sommige mensen snappen niks.

 9. @16: Ja dat wil ik wel maar ik moet nu een beetje voorzichtig zijn met mijn mening (zie #15) , maar als een onversaagde Wolf Biermann zal ik proberen te antwoorden.

  Auteur van het stukje vindt het gedeelte in het concept-regeerakkoord waar gesproken wordt over dat ‘het maatschappelijk debat (…) bij voorkeur niet in de rechtszaal’ wordt gevoerd een ongeoorloofde inmenging bij de rechterlijke macht (scheiding der machten ed), tenminste dat doet hij voorkomen. Sec en logisch houdt dit dan in dat auteur vindt dat het maatschappelijk debat juist of ook in de rechtbank moet worden gevoerd.
  Jij bent het blijkbaar eens ( in #12) met het punt in het concept-regeerakkoord dat het maatschappelijk debat *niet* in de rechtbank wordt gevoerd maar er buiten. En zo ben ik het met jou eens.

  (ik ben benieuwd)

 10. Het gaat niet er niet om wát het regeerakkoord zegt over de rechterlijke macht.
  Het gaat erom dát het regeerakkoord (de uitvoerende macht) zegt hoe de rechterlijke macht zich moet gedragen.
  De ene macht mag zich niet boven de andere stellen. Voor je het weet hebben we rechter Rutte, Wilders of Verhagen.
  Verder mag iedereen z’n mening hebben over waar het maatschappelijk debat zich hoort af te spelen.

 11. Je moet niet oppassen met je mening maar je moet oppassen met je gedrag. En je weet best wel waarom en er is ook geen discussie over mogelijk.

 12. #17 dank voor je antwoord, maar dan heb ik me niet goed uitgedrukt, want ik bedeol wat #18 schrijft. Het maakt niet uit wat er in een regeerakkoord staat, de rechterlijke macht is onafhankelijk in Nederland en ik wil dat graag zo houden.

 13. @17 Kropotkin: Ik vind persoonlijk dat de rechter er helemaal niet aan te pas had hoeven te komen, als de collega-politici van Wilders maar hun werk hadden gedaan. Ze zijn ervoor gekozen en worden ervoor betaald, om namens ons de rechtsstaat te bewaken en afglijders zoals die van Wilders in het parlement en in het maatschappelijk debat genadeloos aan te klagen en te sanctioneren.
  Al vanaf 2005 betoog ik, dat de kamer zelf idiote kamervragen kan tegenhouden, leden ter verantwoording roepen, enzovoort. Als je links darrvan wilt, tot je beschikking!
  Maar de geïntimideerde (meerderheid van) de fatsoenlijke partijen heeft het nooit aangedurfd, uit opportunisme, om te zeggen waar het op staat. Ze zijn vaag schuldbewust management-boekjes gaan lezen in de Linkse Kerk, die daarmee een soort schuilkerk werd.
  Nu wordt de rekening gepresenteerd.
  Waar de politici in gebreke bleven, moet de rechter wel optreden.
  En dan word ik boos, als die rechter onderuitgehaald wordt, actief (PVV-CDA-VVD) of passief (door de meeste anderen).
  Ik ben bij Krapuul, omdat dit de enige site in heel Nederland is, waar je het bovenstaande mag zeggen.
  Wij zijn niet ideologisch. Ik respecteer anarchisten (Kropotkin!) die in de gebeurtenissen een bevestiging zien voor hun ideologie. Maar ik ben geen anarchist, net zo min als ik de kapitalistische pendant van dat egoïsme aanhang, het libertarianisme.
  Ik ben van mening, dat het geen zin heeft, om de verworvenheden van de Verlichting, te weten de burgerlijke rechtsstaat met scheiding der machten, onverdedigd te laten.
  Maar als jij een beter systeem weet, Kropotkin, vertel het ons!

 14. @20: Sorry, maar je gaat er nu omheen draaien. Het stuk van Huib gaat juist over het concept-regeerakkoord dus dat maakt hier wel uit. In het concept-regeerakkoord staat dat ‘het maatschappelijk debat (…) bij voorkeur niet in de rechtszaal’ wordt gevoerd’. Dat is ook mijn gedrag. Als je uit die zin van het concept-regeerakkoord haalt dat de uitvoerende macht (regering) zich wil bemoeien met de rechterlijke macht … ehm … tsja … mening ….

 15. En in die rechtzaak tegen Wilders ontkom je toch bijna niet aan een maatschappelijk debat?

 16. @21 Bovendien is in het publieke debat over de vrijheid van meningsuiting zo langzamerhand het gezegde klassiek van “Als het je niet bevalt, dan stap je maar naar de rechter.”

 17. Het meest opmerkelijke vind ik nog wel dat het Geert W. zelf was die keer op keer mensen uitgenodigd heeft maar een proces tegen hem aan te spannen als ze het niet met zijn uitlatingen eens waren. Kennelijk had hij niet verwacht dat er dan daadwerkelijk mensen zijn die de daad bij het woord voegen.

 18. Rechters worden in Nederland benoemd en niet verkozen door het volk. Ze zijn daarom niet onafhankelijk. Verder staat een politicus zoals Wilders niet boven de wet. Daar moet je minstens secretaris generaal voor zijn.

 19. “‘Onafhankelijke”” rechters? Laat me niet lachen!Die lui hebben zelf talrijke bijbanen in grote ondernemingen en zijn allesbehalve onafhankelijk! Zijn bovendien nogal links georienteerd! Dat die lui onafhankelijk zijn gelooft alleen nog een naieveling. Ik heb in die lui weinig vertrouwen!

 20. Doe ze maar weer in Keira, lees op genoemde site en val van de ene verbazing in de andere! Ja had je niet gedacht he, dat dit Nederland is anno 2011. Is toch echt waar! Die Micha bedrijft verdomd goede jornalistiek en het onderdeel op zijn site genaamd JDTV verdiend ook de nodige aandacht!

 21. Is geen kul verekte stomme achterlijke lul Van den Heuvel! Verdiep je in Godsnaam in de feiten en zever niet zo slap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reacties zijn gesloten.