Rechter zet streep door nareisverbod asielzoekers

De rechtbank in Middelburg heeft een streep gezet door het nareisverbod voor asielzoekers dat afgelopen zomer door het kabinet is ingesteld. Het verbod is in strijd met tenminste vijf wetten en internationale verdragen.

Het kabinet stelde het verbod afgelopen zomer in omdat de AZC’s bomvol zaten, wat tot beschamende taferelen leidde met kleine kinderen die in Ter Apel in tentjes moesten overnachten. Om die problemen op te lossen voerde het kabinet de regel in dat gezinsleden pas naar Nederland gehaald kunnen worden als asielzoekers woonruimte buiten een azc hebben gevonden. Omdat er zelfs op het platteland inmiddels enorme wachtlijsten voor een huurwoning zijn (nog bedankt, Stef Blok!) leidt dat ertoe dat gezinnen soms maanden gedwongen gescheiden moeten leven.

De nareisbeperking is een raar compromis tussen enerzijds de VVD en anderzijds D66 en CU. Juristen gaven meteen al aan dat de wet bij de rechter geen stand zou houden, maar het kabinet wilde vooral een beetje lucht voor zichzelf en trok zich niks aan van de bezwaren.

Een Turkse politieke vluchteling besloot daadwerkelijk naar de rechter te stappen. Die gaf hem – zoals door alle deskundigen voorspeld – gelijk: de nareisbeperking is in strijd met zo ongeveer alle bepalingen in elk vluchtelingenverdrag dat Nederland ooit heeft ondertekend.

De rechtbank schrijft nu in haar vonnis dat ‘de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind’. ,,Daarom moet aan de gezinsleden van de man een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) worden verstrekt. Dat is soort visum waarmee toestemming wordt gegeven om Nederland in te reizen.”

Het is de tweede keer dat de rechter het kabinet terugfluit. Na een eerdere uitspraak stelde staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) dat hij eerst nog even wilde afwachten hoe het er in een bodemprocedure aan toe zou gaan. Dat is nu dus duidelijk.

Er lopen nog tientallen andere zaken tegen het kabinet, zaken die het kabinet ongetwijfeld allemaal gaat verliezen. Uiteindelijk zal Van der Burg weinig andere keuze hebben dan de maatregel in te trekken. Vermoedelijk zal dat nieuwe spanningen opleveren in de regeringscoalitie, waar toch al niemand écht gelukkig was met het eerder afgesloten waterige compromis.

Bron: AD

Uitgelichte afbeelding: By Takver from Australia – No one is Illegal – Refugee Action protest 27 July 2013 Melbourne, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60004942