Rancune slaat toe bij onroerendgoedbedrijf Universiteit van Amsterdam

Bij de bezettingen van universitaire gebouwen in Amsterdam, waarvan er een in de uitverkoop moest en dus snel leeggemept moest worden, deden veel stafleden mee – er was geen kloof tussen studenten en “personeel”. Die eensgezindheid wordt alleen al vergemakkelijkt door de manier waarop mensen tegenwoordig in feite geen echte aanstelling krijgen.
Een van de opvallendst meedoende stafleden was Rudolf Valkhoff. Die moet dan ook weg. Een verklaring van organisaties die de bezettingen ondersteunden:

“ReThink UvA, Humanities Rally & DNU nemen met ontzetting kennis van het voornemen van de Universiteit van Amsterdam om Rudolf Valkhoff te ontslaan. Meer dan welke andere student of staflid in de UvA/HvA gemeenschap stond Rudolf op de barricades voor noodzakelijke hervormingen in het hoger onderwijs. Mede door Rudolfs persoonlijke inzet en overgave vinden er vandaag broodnodige veranderingen plaats in de UvA/HvA gemeenschap. De installatie van de commissies financiën en democratisering zijn een goed voorbeeld, maar ook minder zichtbare processen op het niveau van de afdelingen en faculteiten veranderden ten goede. Rudolf weigerde om een realiteit te accepteren waarin nummers, regels en bedrijfsmatige logica in toenemende mate de essentie van de academische praktijk onder druk zetten. Hierdoor heeft hij een stem gegeven aan de dagelijkse strijd van vele mensen binnen deze academische gemeenschap.

Rudolfs beproeving is dan ook zeer ongelukkig. Wij betreuren dat de betrokken partijen niet in staat blijken om tot een oplossing te komen waarbij Rudolf aan de universiteit kan blijven, een oplossing die recht doet aan zijn talenten en aan de politieke dimensie van zijn strijd. We hopen dat er nog manoeuvreerruimte overblijft, en dringen bij alle betrokkenen erop aan om alsnog tot een oplossing te komen. Tot slot zijn we gealarmeerd over één van de redenen die het bestuur aanhaalt om Rudolf te ontslaan, namelijk zijn weigering om toetsdossiers aan te leggen. Op dit ogenblik lijkt het een eenmalige ad hoc argumentatie, maar als dit onderdeel van de academische jurisprudentie wordt kunnen dergelijke en andere willekeurig ingestelde bureaucratische maatregelen door het bestuur gebruikt worden om een aanzienlijk aantal van de universitaire werknemers te ontslaan.”

Bron.