Raad van State ziet niets in illegalisering van illegaal verblijf

En dat terwijl de vice-president nog wel minister is geweest in Bruin I:
Tekst van het advies
De samenvatting:

Toegevoegde waarde
De Afdeling advisering [van de Raad van State] gaat in het advies eerst in op de vraag naar de toegevoegde waarde van het voorstel. Daarbij wijst de Afdeling advisering erop dat de huidige wetgeving reeds strafbaarstelling van illegaal verblijf kent, wanneer vreemdelingen in strijd met het inreisverbod in Nederland verblijven. De Afdeling advisering betwijfelt het nut van de voorgestelde generieke strafbaarstelling van illegaal verblijf ten opzichte van de strafbaarstelling van illegaal verblijf in strijd met het inreisverbod. Vreemdelingen voor wie de voorgestelde generieke strafbaarstelling is bedoeld vallen immers voor het grootste gedeelte reeds onder de bestaande wetgeving.

Europees recht
De Afdeling advisering beoordeelt het voorstel verder in het licht van Europees recht en de uitleg die het Hof van Justitie van de Europese Unie tot nu toe heeft gegeven aan de Terugkeerrichtlijn. De Afdeling advisering adviseert het voorstel aan te passen zodat de doelstelling van de Terugkeerrichtlijn (dat vreemdelingen de lidstaat waar ze illegaal verblijven verlaten) niet in gevaar wordt gebracht. Verder adviseert de Afdeling advisering om in het voorstel duidelijk te maken dat strafrechtelijke sancties wegens illegaal verblijf pas dan mogen worden toegepast, wanneer eerst minder vergaande en in de Terugkeerrichtlijn voorgeschreven stappen ter uitzetting zijn doorlopen.

Maatschappelijke effecten
Ten slotte vraagt de Afdeling advisering de regering in de toelichting in te gaan op de maatschappelijke effecten van het voorstel. Daartoe behoort bijvoorbeeld het risico dat illegale vreemdelingen die slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld door de criminalisering van illegaal verblijf minder snel geneigd zullen zijn om dit te melden aan de politie. Ook kan het voorstel gevolgen hebben voor de bereidheid van de illegale vreemdelingen om zich te melden voor vrijwillig vertrek of voor het alsnog doen van een aanvraag voor rechtmatig verblijf.

1 gedachte over “Raad van State ziet niets in illegalisering van illegaal verblijf”

  1. Dus ik lees het goed? Omdat ze nu illegaal verblijf strafbaar hebben gemaakt , hoeft aasgieren op niet volgens de regels verblijvende mensen niet strafbaar te zijn.

    Ja, dat is er duidelijk een uit de koker van Donner.

Reacties zijn gesloten.