‘PVV met leden’ loopt vast in eigen xenofobe drek

Marokkaanse vreemdelingen zonder papieren mogen door de Nederlandse staat niet meer in vreemdelingen-detentie worden vastgehouden. Nederland kan geen mensen uit het land die zonder papieren in Nederland arriveren meer terugsturen daar Marokko weigert voor hen nog zogeheten ‘laissez passer’ af te geven. Dit in reactie op het voornemen van Nederland om het sociale zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen: een goor plannetje van de Nederlandse minister van schedelmeetzaken Asscher en de ‘PVV met leden’ waar de Tweede Kamer mee instemde.

De gewelddadige en echte Charlie en staatssecretaris Dijkhoff van Justitie (lid van die ‘PVV met leden’) probeert Marokko te overtuigen mee te werken aan het verstrekken van reisdocumenten.
Zolang het de Raad van State niet duidelijk is hoe dat ‘overtuigen’ precies gaat, beschouwt het het terugsturen op korte termijn van mensen zonder papieren als zijnde onmogelijk en daarmee is volgens de Raad van State het recht vervallen van de overheid de betrokkenen gevangen te zetten.

Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten? Boontje komt om zijn loontje? Wat nu Klaas Dijkhoff? Misschien één van die gewelddadige plannetjes van dit kaartje om Marokko te ‘overtuigen’? Optie 1 wellicht?

VVD geweld

Ik zie de PVV met of zonder leden er voor aan erover te fantaseren maar gelukkig heeft de Raad van State in elk geval in deze laten zien dat de fascisten in dit land nog niet helemaal kunnen doen en laten wat bij ze in de onderbuik opborrelt. Het zij nog maar een keer gezegd dat het wat mij betreft een uitermate verontrustend idee is dat gewelddadige types als Dijkhoff met hun bruine sympathieën aan het roer staan van ‘het schip van staat.’