PvdA en VVD vinden elkaar weer bij meehuilen met xenofobe wolven betreffende huisvesting

De partijen die er alles aan gedaan hebben de volkshuisvesting – soms letterlijk – af te breken gaan weer een Fijn Xenofoob Plan voorleggen aan de Staten-Generaal:

Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen in de toekomst niet meer automatisch voorrang op de woningmarkt. Minister Blok heeft een wetswijziging ingediend die de regel moet afschaffen.

Op dit moment zijn gemeenten die gebruikmaken van een zogenoemde urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten, verplicht om asielzoekers ook mee te nemen als voorrangscategorie. Blok wil dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze de asielzoekers ook voorrang willen geven.

Van de VVD hoeven we op dit punt al helemaal niet meer op te kijken, en bij de PvdA denken ze echt dat hiermee de piemelbrullende achterban van de geachte afgevaardigde Wilders bij hen (terug)komt:

De minister komt tegemoet aan een wens van de coalitiepartijen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat asielzoekers met een verblijfsvergunning van een asielzoekerscentrum doorstromen naar een huis zonder dat andere woningzoekenden daar last van hebben.

Afwachten wie in de Eerste Kamer zal collaboreren.