Psychopathologie van Geert Wilders en aanhang, stadium 2: de groep definieert zichzelf

Voor de Amerikaanse FBI’s “National Security Division’s Behavioral Analysis Program”, publiceerden agenten John R. Schafer en Joe Navarro in 2003 een identificatie- en observatierapport om de psychopathologie van haatgroepen nader te verklaren. Schafer en Navarro baseerden hun rapport, “The Seven-Stage Hate Model: The Psychopathology of Hate Groups”, op eigen ervaringen die zij op hadden gedaan tijdens observaties van en interviews met honderden skinheads.

Het Zeven-Stadium Haatmodel: De Psychopathologie van Haatgroepen is als volgt uiteengezet:

 1. Groep verzamelt;
 2. Groep definieert zichzelf;
 3. Groep kleineert doelwit;
 4. Groep bespot doelwit;
 5. Groep attaqueert doelwit zonder wapens;
 6. Groep attaqueert doelwit met wapens;
 7. Groep vernietigt doelwit.

De analyse van het eerste stadium is eerder op krapuul.nl verschenen. Hieronder kunt u de analyse van stadium 2 lezen.

Stadium 2: De groep definieert zichzelf

Haatgroepen vormen identiteiten door middel van symbolen, rituelen en mythologieën ten gunste van de status van groepsleden en, tegelijkertijd, om het object van hun haat te degenereren. Bijvoorbeeld: skinhead groepen kunnen de swastika gebruiken, of het IJzeren Kruis, de Geconfedereerde Statenvlag, en andere suprematistische symbolen. Groepsspecifieke symbolen en kleding differentiëren haatgroepen meestal. Groepsrituelen, zoals handsignalen en geheime groeten, versterken de leden nog verder. Haatgroepen, vooral skinhead groepen, gebruiken doorgaans enige vorm van zelfopoffering waardoor haters hun eigen welzijn in de waagschaal zetten ten gunste van het grote goed. Je leven in dienst stellen van een doel verschaft een ultiem gevoel van waardigheid en waarde voor het leven.

Carl Jung beschreef de betekenis van symbolen en gebruik van symboliek in zijn essay Approaching the Unconscious.  In algemene zin is het als volgt samen te vatten:

Man uses the spoken or written word to express the meaning of what he wants to convey. His language is full of symbols, but he also often employs signs or images that are not strictly descriptive. Some are mere abbreviations or strings of initials, such as UN, UNICEF, or UNESCO; others are familiar trade marks, the names of patent medicines, badges, or insignia. Although these are meaningless in themselves, they have acquired a recognizable meaning through common usage or deliberate intent. Such things are not symbols. They are signs, and they do no more than denote the objects to which they are attached.

What we call a symbol is a term, a name, or even a picture that may be familiar in daily life, yet that possesses specific connotations in addition to its conventional and obvious meaning. It implies something vague, unknown, or hidden from us. [1]

Zoals Jung het beschrijft is het duidelijk dat alle mensen continue geconfronteerd worden met allerlei zaken. Er is geen ontkomen aan, en de betekenis zit gemetseld in ons onderbewustzijn omdat wij er zo gewend aan zijn. Maar symbolen en symboliek heeft een diepere betekenis, een boodschap waarmee men zich vereenzelfigd en identificeert. In het handboek van persoonlijkheid en psychopathologie is de link beschreven tussen identiteit en symbolen.

As the inner world of symbols is mastered through development, the swirl of events that buffet the young child gives way to a growing sense of order and continuity. One major configuration emerges to impose a measure of sameness upon an otherwise fluid environment, the perception of self-as-object, a distinct, everpresent, and identifiable I or me. Self-identity provides a stable anchor to serve as a guidepost and to give continuity to changing experience. Most persons have an implicit sense of who they are but differ greatly in the clarity and accuracy of their self-introspections. Few can articulate the psychic elements that make up this image, such as stating knowingly whether they view themselves as primarily alienated, or inept, or complacent, or conscientious, and so on. [2]

Allerlei verenigingen (zoals voetbalclubs) en genootschappen (zoals de vrijmetselaars) hebben hun eigen symbolen en tradities, maar bij een haatgroep als de PVV is de werkelijkheid anders, iets sinisters. De PVV’ers hebben symbolen en symboliek die weliswaar publiekelijk worden getoond (zover wij weten), maar alleen de ingewijden of enthousiastelingen zullen zich erdoor gesterkt en verbonden voelen. Voor de haatgroep is het een soort psychologische lijm die de groep bij elkaar houdt en als eenheid toont.

De PVV koos voor een zeemeeuw als hun symbool, maar dat was niet zonder controversie. In het Historisch Nieuwsblad schreef Bas Kromhout:

Voor een partij die vrijheid en nationalisme hoog in het vaandel heeft, is de meeuw een logisch gekozen symbool. Maar wel één, die door de geschiedenis besmet is. Tenzij de PVV graag wil lijken op de NSB, vind ik het heel dom om voor de meeuw als logo te kiezen.

De NSB gebruikte de meeuw niet alleen op propagandaposters, maar ook als hét symbool van haar jeugdafdeling, de Jeugdstorm. Die voerde de meeuw op vlaggen, uniforms en drukwerk. Het tijdschrift van de Jeugdstorm heette De Stormmeeuw. [3]

Met deze controverse werd een grote deuk geslagen in het plan van de PVV om de meeuw als symbool te promoten en te bevestigen. Was de meeuw niet zo controversieel geweest en door mensen en media niet zo onsterfelijk belachelijk gemaakt vanwege de NSB-connectie, dan was het hoogstwaarschijnlijk door de PVV gebruikt als een machtig symbool, zoals de Nazi’s de adelaar gebruikten.

Ook uitspraken en acties van het PVV-leiderschap kunnen bijdragen tot symbolisme. In maart 2009 verklaarde Wilders in de Tweede Kamer op bombastische wijze dat hij niet “alleen boos maar woest” was om het anwoord van CDA fractie-voorzitter van Geel. Als een getrainde populist roept hij in de microfoon, “Het punt is dat er eindelijk eens een keer iemand op moet staan en zeggen, “Dit pikken we niet meer”… Ik zou zeggen heel veel plezier, wij gaan er vandoor”. Het scheen een afgesproken scène te zijn geweest, want zijn fractiegenoten wachtten reeds enige minuten in de gangpad op de leider. Wilders en zijn fractieleden liepen zo de Tweede Kamer uit. Tot op heden wordt dit door PVV’ers gezien als een krachtige daad, dus de symbolische waarde van zo’n actie is groot voor de PVV. De psychologische boodschap van dit soort acties is duidelijk: wij durven de gevestigde orde te vernederen als zij niet naar ons luisteren.

Op 11 mei 2011 berichtten de internetedities van allerlei media over het gebruik van de prinsenvlag door de PVV. Men is trots op de oranje-wit-blauwe vlag vanwege haar historische betekenis. Echter, in de dertiger jaren van de vorige eeuw gebruikten de NSB’ers de prinsenvlag ook om hun gevoel van trots te laten blijken. De NSB-smet was reden voor Koningin Wilhelmina de rood-wit-blauwe vlag als de enige officiële te aanvaarden. Waar de Nederlandse bevolking sindsdien de rood-wit-blauwe vlag eert, heeft de PVV de prinsenvlag als symbool aanvaard. Ondanks de grote verontwaardiging dat op dit nieuws volgde wisten PVV’ers de commotie uit te buiten. De achterban heeft bijvoorbeeld op sociale media besloten de prinsenvlag als een symbool te gebruiken in hun profielfoto’s. De door de AIVD als extreemrechts gecategoriseerde Voorpost, een geestlijke aanverwant van de PVV, kondigde een wandeling aan met bestemming het Binnenhof, uiteraard met de prinsenvlag fier voorop. De gemeente Den Haag besloot deze vlaggenwandeling te verbieden.

Een andere vlag die populair is bij de PVV-achterban is de Israëlische vlag, die eerder in profielen verscheen en op PVV-kantoren worden gehangen. Dit is een intrigerend fenomeen want de solidariteit van de PVV’er met Israël is voornamelijk –als niet uitsluitend- te danken aan de gezamelijke ‘vijand’, de Islam. De vlag van Israël verwordt hierdoor dus een nieuw symbool voor extreem-rechts oftewel racistisch, nationalistisch Nederland.

Qua rituelen en mythologieën is de PVV te vergelijken met een beginnende haatgroep. In haar boek over de Hindenburg mythe beschrijft geschiedkundige Dr. Anna von der Goltz wat een mythe inhoudt en vertegenwoordigt.

Myths are symbolically charged narratives that purport to give a true account of a set of past, present, or predicted political events and are accepted by a social group. They are told to explain or justify present conditions and as social constructions of reality, they appeal to the

emotional dimension of human thought. By reducing complex events to simple processes (e.g. by creating a dichotomy of ‘good versus evil’, ‘hero and coward’, or ‘us versus them’) myth-purveyors seek to simplify reality for the purpose of increasing affective mass unity. This is a viable avenue, because reducing the multiplicity of standpoints creates a feeling of community and belonging—myths integrate. They also generate meaning by acting as a filter of reality, a lens through which events and human actions are perceived. [4]

De mythen waarin zij geloven zijn vooralsnog abstracter dan die van de oude fascisten en niet zozeer van spirituele of bovenmenselijke aard. Voor de PVV-aanhang is het simpel doch duidelijk: de Islam is kwaadaardig, wij zijn de goederikken; de moslims plegen taqiyya, wij spreken altijd de waarheid; Geert Wilders is een held, Mohammed was een moordende, antisemitische lafaard. De verafgoding van Wilders begint nu al mythologische proporties aan te nemen: net als dat Jezus Christus zijn leven gaf voor de mensheid, en net als Pim Fortuyn een martelaar voor het vrije woord is geworden, zo is Geert Wilders -in de ogen van zijn volgers- de leider die de strijd (De Totale Oorlog) aangaat met de “fascistische” Islam. De favoriete mythes van de PVV, zoals de massa-immigratie en de islamisering van het Westen,  Hitlers vermeende socialisme, zijn vele malen ontkrachtigd. Toch blijft de achterban Wilders steunen; het lijkt alsof de PVV-achterban niet voor rede vatbaar is. Maar het is niet het gevoel van rede dat ontbreekt; het gaat de achterban daar helemaal niet meer om. Zij hebben een platform om hun xenofobische en zelfs racistische tendensen tentoon te stellen.

Omdat er nog geen constante interactie is tussen het PVV-leiderschap en de achterban is een uniforme aanpak vooralsnog moeilijk. Maar op de sociale media wordt de leus “PVV OP 1” door PVV’ers bij de meeste tweets herhaald. Het lijkt een nogal onschuldige uiting van trouw en vertrouwen, maar de bijbehorende boodschappen zijn meestal van de meest racistische en hatelijke aard en hebben een walm van neerbuigendheid naar tegenstanders en eigen superioriteitsgevoel. Op het moment dat de PVV meer interactie heeft met de achterban zullen de symbolen en rituelen telkens radicalere vormen aannemen om de PVV-identiteit beter en uniformer te etaleren. De confronterende en bewust uitdagende symbolen en rituelen zullen ervoor zorgen dat de spanningen tussen PVV’ers en de rest van de Nederlanders in het algemeen, en felle tegenstanders van fascisme in het bijzonder, hoog oplopen.

————————————————————————————————————————————————————–

[1] Man and His Symbols, Carl Gustav Jung, red., 1964, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York, (NY), VS, pagina 20

[2] Comprehensible handbook of personality and psychopathology, volume 1, personality and everyday functioning, Jay C. Thomas, red., 2006, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, (NJ), VS, Pagina 17-18

[3] “Wilders gebruikt besmet logo”, Historisch Nieuwsblad, Bart Kromhout

[4] Hindenburg: Power, Myth, and the Rise of the Nazis, Anna von der Goltz, 2009, Oxford University Press, New York, (NY), VS, pagina 6

84 gedachten over “Psychopathologie van Geert Wilders en aanhang, stadium 2: de groep definieert zichzelf”

 1. De favoriete mythes van de PVV, zoals de massa-immigratie en de islamisering van het Westen, Hitlers vermeende socialisme, zijn vele malen ontkrachtigd. Toch blijft de achterban Wilders steunen; het lijkt alsof de PVV-achterban niet voor rede vatbaar is. Maar het is niet het gevoel van rede dat ontbreekt; het gaat de achterban daar helemaal niet meer om.

  Je ziet hier een enorme parallel met de klimaatdiscussie. Klimaatsceptici hebben al 20 jaar niets meer gepubliceerd dat hout snijdt (het laatste serieuze peer-reviewed onderzoek dat enige tijd overeind wist te blijven dateert uit 1991), al hun belangrijke therorieën zijn ontkracht, maar hun achterban blijft ze herhalen of dat er helemaal niet toe doet. Het heeft niets meer met wetenschap te maken, het is iets persoonlijks geworden – een platform om je haat te tonen tegen wetenschap, overheid, belastingen, alles wat links is en andere zaken die je dwarszitten.

  Zo werd prominent scepticus Anthony Watts (zelf overigens geen klimaatwetenschapper, maar een weerman) onlangs gevraagd wat er voor nodig zou zijn om hem te laten overwegen naar het andere kamp te verhuizen. Het antwoord was niet “beter wetenschappelijk bewijs” maar “openbare excuses voor al die keren dat hij een ‘klimaatontkenner’ is genoemd”.

  Wetenschappelijk bewijs is niet belangrijk meer, ze willen gewoon een platform. 😐

 2. In het verlengde hiervan valt het me in het dagelijks leven de laatste tijd op dat het met enige regelmaat voorkomt dat er bij ontmoetingen met nieuwe mensen al een soort subtiele aftasting is.

  Bijv. een winkelier die een krant open heeft liggen op een pagina met een foto met hoofddoekje, vervolgens een klein commentaar geeft “t is toch wat he?”, beetje samenzweerderig. Als je niet reageert of vraagt wat het probleem is dan houdt het op. Soort aftasten….. “are you with us or against us”.

 3. “Zij hebben een platform om hun xenofobische en zelfs racistische tendensen tentoon te stellen.”

  Het werd lang verzwegen en nu moet de xenofobie goed bovenop komen. Het maakt ze niet uit wat de Grote Leider zegt, gauw spugen op de hatelijke buitenlanders en niet opletten of iets van de stellingen klopt.

  Kern: gewoon haat uiten en ” tegenstander” bespugen.

 4. Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten doen. Dan zijn de rapen gaar. Bedankt voor het lesje hypcrisie weer.

 5. Dank allemaal voor jullie commentaar.

  Joost Nieland Schreef:

  Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten doen. Dan zijn de rapen gaar. Bedankt voor het lesje hypcrisie weer.

  Wat let je om het “eens met moslims te doen”? Het staat je vrij. En ik denk niet dat er een gebrek is aan probeersels om moslims als haters te bestempelen. Het gebeurt alleen praktisch nooit op basis van wetenschappelijke analyse.

 6. Joost Nieland Schreef:

  Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten doen.
  (…)

  Onder welke steen heb jij de afgelopen vijftien jaar geleefd?

 7. Joost Nieland Schreef:

  Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten doen. Dan zijn de rapen gaar. Bedankt voor het lesje hypcrisie weer.

  Wat klinkt dat slachtofferig Joost

 8. Je bent toch niet helemaal helder als je 1 groep over 1 kam scheert? Alsof PVV stemmer A hetzelfde denkt en doet als PVV stemmer B. Als je dat werkelijk denkt ben je echt bekrompen van geest.

  Maarja, wat hadden we anders kunnen verwachten van deze lachwekkende schrijfer?

 9. Abdul Alhazred Schreef:

  Joost Nieland Schreef:

  Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten doen. Dan zijn de rapen gaar. Bedankt voor het lesje hypcrisie weer.

  Wat klinkt dat slachtofferig Joost

  Het klinkt zeker schofterig om een groep over 1 kam te scheren. Niet alleen schofterig maar ook het niveau is alsof het geschreven is door iemand die de afgelopen 20 jaar onder een steen in Londen heeft geleefd en steeds dezelfde mensen tegen kwam. Relativeringsvermogen van een zure bekrompen mier.
  Gelukkig word je niet serieus genomen, want anders waren echt de rapen gaar.

  Prettig weekend.

 10. @ Neal Lachman:

  Beste kerel. Dat de Joden haat en andersdenkende haters onder moslims zich verschuilen is al voldoende onderzoek naar gepleegd door BVD en AIVD etc etc. Maar dan ben ik nog niet zo’n laag bij de grond als jij door te stellen dat ALLE moslims zo zijn. Daar gaat het om waar jij de plank mis slaat. Zal wel door jou blind PVV haat komen. Lachwekkend kereltje. DE PVV-er bestaat niet. Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen, passen die nu allemaal in jouw geijkte flut profieltje met je quasi ‘wetenschappelijke’ onderbouwing? Wat een inflatie van het begrip “wetenschap” zeg.

  Prettig weekend.

 11. Joost Nieland Schreef:

  @ Neal Lachman:
  Beste kerel. Dat de Joden haat en andersdenkende haters onder moslims zich verschuilen is al voldoende onderzoek naar gepleegd door BVD en AIVD etc etc. Maar dan ben ik nog niet zo’n laag bij de grond als jij door te stellen dat ALLE moslims zo zijn.
  (…)

  Alle PVV-ers stemmen PVV. Niet alle moslims stemmen hetzelfde, dus is er in elk geval meer onderscheid tussen moslims dan PVV-ers.

  Prettig weekend.

 12. @14 – Als je PVV stemt ben je een PVV’er.
  De PVV is een beweging waar één man de richting aangeeft, er is geen leden structuur, geen inspraak en geen democractie, voor deze vorm wordt bewust gekozen omdat er anders het pure gedachtegoed in gevaar komt. (zie Bosma)
  Iedereen die op deze beweging stemt onderschrijft dit gedachtegoed mag je redelijkerwijs aannemen.
  Daarom is de PVV met aanhang als 1 homogene groep langs deze gedragsanalyse te leggen om te kijken of er overeenkomsten zijn, iedereen is toch vrij om dat te doen? Vooralsnog.

 13. Joost Nieland Schreef:

  DE PVV-er bestaat niet. Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen,

  [“DE PVV-er bestaat niet. Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen, “]
  Hier “wrijft” iets.
  PVV-ers zijn in het algemeen nogal dommig. Niet echt erg. Ik denk dat jij het wel redt, want er zijn ook hier en daar, zij het niet heel veel, niet-PVV-ers die niet al te nozel zijn . Moslims zo ook de rest van de allochtonen wordt verweten dat ze voor het grootste deel nogal dom zijn. In ieder geval te dom om te snappen dat ze niet in onze superieure samenleving thuishoren.
  Jij kent een paar moslims die net als jullie zijn. Nogal dom dus.
  Vervolgens concludeer je dat als iemand net zo dom is als jullie dat niet per se iemand is die tot jullie ras, jullie Wilders-aanbidders behoort of niet-inferieur zou zijn.
  Anders gezegd, jij bent van mening dat moslims die zo dom zijn als jullie door op Wilders te stemmen, doordat hij afwijkt van de rest van de moslims, die immers doortrapt en slecht en inferieur zijn HET bewijs is dat jullie wel degelijk hartstikke goed zitten!

 14. Joost Nieland Schreef:

  @ Neal Lachman:
  Beste kerel. Dat de Joden haat en andersdenkende haters onder moslims zich verschuilen is al voldoende onderzoek naar gepleegd door BVD en AIVD etc etc. Maar dan ben ik nog niet zo’n laag bij de grond als jij door te stellen dat ALLE moslims zo zijn. Daar gaat het om waar jij de plank mis slaat. Zal wel door jou blind PVV haat komen. Lachwekkend kereltje. DE PVV-er bestaat niet. Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen, passen die nu allemaal in jouw geijkte flut profieltje met je quasi ‘wetenschappelijke’ onderbouwing? Wat een inflatie van het begrip “wetenschap” zeg.
  Prettig weekend.

  Joost je wil toch niet ontkennen dat moslims verachtelijk en inferieur zijn, zoals je geleerd is door je Geestelijk Leider Wilders omdat ze weigeren toe te geven dat ze aanhangers zijn van een verderfelijk ideologie die er op gericht is om jullie Wilders-aanbidders belachelijk te maken en jullie het recht van vals beschuldigen, liegen en bedriegen willen ontnemen zoals de linkse kerk dat de laatste 60 jaar ook steeds heeft gedaan?
  Je wil toch niet ontkennen dat jullie eindelijk weer je grootste geluk hebben gevonden dat jullie weer mensen de grond in mogen schoppen zoals Hitler het bij de Joden heeft gedaan?
  Mocht je er over twijfelen, moet je toch eens vragen aan jullie Grote Leider Herr Wilders.
  Want die kan je wel degelijk uitleggen dat moslims wel degelijk er op uit zijn om net als wij Joden vroeger de wereld te overheersen en jullie te parasiteren en te onderdrukken.
  Of wil jij zeggen dat je Meester Wilders daarin naast zit?

 15. Joost Nieland Schreef:

  Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen

  Net als er Joden waren die op de NSB stemde .. Dom, simpel en zelfhatend

 16. Al Bakrastani Schreef:

  Joost Nieland Schreef:
  Ik ken zelfs moslims die PVV stemmen
  Net als er Joden waren die op de NSB stemde .. Dom, simpel en zelfhatend

  In WW2 waren er zelfs Joden die spionage-informatie met Eichmann deelden… het zegt allemaal niets.

 17. Joost Niksland schreef:
  “Lekker makkelijk om een groep over 1 kam heen te scheren. Zouden wij eens met moslims moeten
  doen. Dan zijn de rapen gaar. ”

  Wat gebeurt er dagelijks op zowat elke forum, in elk hoekje van de krant, op tv, op verjaardagsfeestjes, op de arbeidsplek, op straat, in cafe’s etc? Of gaat het volgens jouw jouw niet hard genoeg aan toe en moet de toon harder gezet worden?

  Joost Nietsland schreef:
  “k ken zelfs moslims die PVV stemmen, passen die nu allemaal in jouw geijkte flut profieltje met je quasi ‘wetenschappelijke’ onderbouwing?”

  Hetoude standaardpraatje van elke racist en hater. Hij of zij kennen toevallig altijd leden uit de groep die zij zo haten (volgens hun waar zij kritiek op hebben) “die anders zijn”, “ook vinden wat zij vinden”. Kende ooit zo’n nazi die toevallig een paar Joden kende en die ook vonden dat joden “rotte vis waren” en nog meer vervelende groepseigenschappen hebben. Een racist probeert altijd bevestiging te krijgen voor zijn zieke denkbeelden. Hetzij door bevestiging van een paar hielenlikkende leden uit de groep die hij zo veracht of hij bedenkt de bevestiging.
  Kwam van de week een Marokkaanse jongen tegen en ik maakte een gesprek met hem over het onderwerp xenofobie op de werkplek en hoe hij ermee omgaat. De jongen vertelde mij dat hij gewoon meedeed met de “grappen” en de xenofobie om te kunnen overleven en was van mening dat de rest maar ook dat moest doen om te “overleven”. Dan vraag ik me af hoe diep we allemaal gezakt zijn en de Marokkaanse jongen nog dieper pm zich zo te verloochenen. Ik vroeg de jongen of hij kon begrijpen dat er allochtonen zijn die niet “willen meedoen” op die manier? De jongen reageerde alsof hij net ezel op een fiets zag langskomen. Even sprakeloos, want kennelijk is bij hem carriere maken/baan behouden de Oncletomrol spelen en als voetveeg dienen.

 18. Joost Nieland Schreef:

  Gelukkig word je niet serieus genomen, want anders waren echt de rapen gaar.

  Je lijkt wel zo’n klaagzio die contributie betaalt voor de beweging van een brallende Meester die doet alsof hij het beste voor heeft met sneue rechtse US-gesteunde apartheidslanden die zich slachtofferig gedragen. Word eens volwassen. En schaam je je niet voor je minderwaardige getrol
  op een webplek waar niemand gesteld is op je penetrante zweetreuk?

 19. Gozer
  Kwam van de week een Marokkaanse jongen tegen en ik maakte een gesprek met hem over het onderwerp xenofobie op de werkplek en hoe hij ermee omgaat. De jongen vertelde mij dat hij gewoon meedeed met de “grappen” en de xenofobie om te kunnen overleven en was van mening dat de rest maar ook dat moest doen om te “overleven”.

  Ho Gozer!
  Je gaat te ver!
  Je doet net of Marokkaanse jongens onschuldig zouden zijn.
  Maar we weten, vooral dankzij Wilders, dat ze:
  1. Vijf maal zo vaak zich schuldig maken aan criminaliteit.
  2. Dat ze constant bezig zijn met het potenrammen. Hun homohaat zit diep geworteld dankzij de Islam
  3. Hun ouders 40% van de bijstandsuitkeringen voor hun rekening nemen.

  Allemaal zaken die kloppen!
  Fortuyn heeft wel eens verteld dat hij regelmatig seks heeft gehad met minderjarige Marokkaanse jongens.
  En dát terwijl die Marokkanen een groot aandeel hebben in het potenrammen!
  Schijnheiliger kan het al niet!
  Wat het nog erger maakt van die jochies is dat ze Fortuyn geld aftroggelden om hem te kunnen pijpen!
  Fortuyn is kapitalen geld aan kwijt geraakt aan die rotjochies en dat terwijl ze dankzij de linkse elite genoeg geld hebben om lekker lui te kunnen parasiteren op de Nederlandse hardwerkende belastingbetaler!
  Let wel! We hebben het hier dus over minderjarige kinderen, afkomstig uit een niet-westerse cultuur/land die, zo jong als ze zijn, al mensen als Fortuyn chanteerden omdat hij homo is. Misselijker kun je het haast niet bedenken!

  Gozer, ik eis NÚ dat je je verontschuldigt t.o. Wilders en z’n volgelingen. Daarmee wordt postuum ook nog eens Fortuyn in ere hersteld.

 20. #25 Nou met die ‘feiten’ van Wilders zou ik maar heel voorzichtig zijn 😀 Trouwens misbruik van minderjarigen kan in mijn ogen niet hard genoeg gestraft worden. Fortuyn had er met zijn gore poten (no pun intended) van af moeten blijven! De ouwe viezerik.

 21. Henk Veldman Schreef:

  1. Vijf maal zo vaak zich schuldig maken aan criminaliteit.

  Volgens mij was dat “vijf maal zo vaak verdacht van criminaliteit”. True, zodra je alleen de echte daders overhoudt, zijn ze nog steeds oververtegenwoordigd (een oververtegenwoordiging die voor een belangrijk deel komt omdat ze naar verhouding gewoon erg veel jeugd hebben), maar ze staan bijvoorbeeld óók bovenaan de lijst “het vaakst ten onrechte verdacht” en “het vaakst ten onrechte in de media als Marokkaan omschreven”

  En dát terwijl die Marokkanen een groot aandeel hebben in het potenrammen!

  Een aandeel dat overigens in het niet valt bij het potenrammen in bv onze Bible Belt.

 22. Joost Nieland, er komt ooit een dag dat u zich in een hoekje gaat zitten schamen omdat u een pvv-er was.
  Uw kinderen/kleinkinderen krijgen dezelfde problemen die de NSB kinderen na WW2 hebben gehad, een trauma dat hun momenteel nog vervolgd.
  Ik zou veel meer kunnen zeggen over de PVV en de PVV-ers heb er van heel dichtbij 1 gekend .Een sekte is het bij jullie een heel enge sekte.

 23. DarkSkywise Het IS een sekte. Heb iemand totaal zien veranderen van een goed mens naar een duivel.

 24. Henk Veldman,

  Ga wel eens ver met de auto of de fiets. Maar daar zijn me de zaken niet zo opgevallen die je schets aan de hand van de wetenschappelijke feiten die je mij presenteert. Heb altijd gedacht dat die Marokkanen onschuldige lui waren, maar nu je mij heb geconfronteerd met keiharde wetenschappelijke feiten zal ik mijn visie daar op veranderen en mij maar bij het rechtse kamp aansluiten. Hoe durven die rotmarokkanen en linkse ratten mij zoveel zand in de ogen te strooien dat ik verblind was voor de waarheid.
  Je moet natuurlijk wel hondsbrutaal om als minderjarige rotjochie zo’n man geld af te troggelen voor sexuele gunsten, nadat je hem eerst verleid hebt daartoe. En ik maar denken al die tijd dat die Fortuyn en Wilders facisten zijn. We zijn natuurlijk zo diep gezakt door de linkse propaganda, waar zo’n krapuul ook toe behoort dat we zulke eervolle, eerlijke en beschaafde mensen zoalsFortuyn, Wilders en zijn partijleden zagen als facisten. Ik kan niet genoeg schaamte voelen voor het feit dat ik de verkeerde mensen heb verdedigd en de verkeerde aangevallen. Wat denkt die Marokkaanse jongen wel. Hij mag blij zijn dat we hem nog een baan geven. Wat zijn land- en geloofsgenoten verkeerd hebben gedaan kan hij bijna onmogelijk zelf nog goed maken. Zelfs niet met de Uncletomrol. Ik stel voor dat de jongen per week 5 uur zich inzet voor zijn werkgever met inlevering van een paar honderd euro aan salaris per maand. Daarbij zou hij evntueel in het weekend als vrijwilliger de straten veegt van zijn
  woonplaats.
  Helaas leeft Fortuyn niet en kan ik mijn excusus niet aan hem maken. Wel wil ik de PVV en Wilders mijn verontschuldigingen aanbieden voor het verkeerdebeeld dat ik over hun had. Het beeld van een racistische partij, die ondemocratisch is en een stel raddraaiers als partijleden en aanhang had. Maar dat beeld is natuurlijk gekomen door de linkse propaganda. Dank je wel Henk Veldman voor het bevrijdende inzicht.
  Ik pleit ervoor dat links nu genoeg die allochtonen heeft verdedigd en geknuffeld. Willen ze nog hun fouten goed maken, dan stel ik voor dat zij iets terug doen voor de maatschappij door bijvoorbeeld een dag extra in de week te werken en/of campagne te voeren voor de PVV, die zij altijd zo gedemoniseerd hebben.

 25. de meeste moslims zijn heel wel in staat om voor zichzelf op te komen

  het staat een ieder vrij om een geblondeerde Limburger met een stuk onverwerkt familieverleden en ernstige psychische stoornissen die aan het hoofd staat van een politieke organisatie met vele fascistische, xenofobe en racistische kenmerken uit te maken voor een geblondeerde Führer

  gelet op de opiniepeilingen loopt de steun voor het gedooggedrocht al aardig terug

  het tegenovergestelde?

 26. @#30 Inderdaad vrienden worden tot vijanden als ze zich echt bekeren.

  Mensen die zich vroeger uitspraken voor mensenrechten zijn nu voor rassenwetten en etnische zuivering van Nederland.

 27. Gozer Schreef:

  Dank je wel Henk Veldman voor het bevrijdende inzicht.

  Bevredigend, bevrijend, fellatio, amor.

 28. Gozer Schreef:

  Dank je wel Henk Veldman voor het bevrijdende inzicht.

  Bevredigend, bevrijend, fellatio, amor. Ik denk dat Gozer en Henk Veldman niet op de hoogte zijn dat krapuul.nl niet bedoeld is als seksuele ontmoetingsplaats en seksuele toespelingen, wat ze aardig aan het doen zijn met z’n twee.

  Misschien een idee om hun reacties hier bovenop te verwijderen. Mogen ze rustig naar een seksuele datingsite afwijken, toch?

 29. Nexus,
  Is dit een poging om andersdenkenden de mond te snoeren? Als PVV-er mag je in Nederland helemaal niets en wordt je in je eigen land gediscrimineerd, bedreigt door links, gedemoniseerd terwijl de PVV eigenlijk in feite het beste voor heeft met allochtonen. Het bewolkte weer alsmede saaie landschap van Nederland zorgt ervoor dat allochtonen zich hier ongelukkig voelen en die allochtonen zullen de PVV ooit dankbaar zijn dat zij allemaal gedeporteerd (sorry ik bedoel begeleid) naar het land van herkomst.

 30. Nexus schreef:
  “Bevredigend, bevrijend, fellatio, amor. Ik denk dat Gozer en Henk Veldman niet op de hoogte zijn dat krapuul.nl niet bedoeld is als seksuele ontmoetingsplaats en seksuele toespelingen, wat ze aardig aan het doen zijn met z’n twee.
  Misschien een idee om hun reacties hier bovenop te verwijderen. Mogen ze rustig naar een seksuele datingsite afwijken, toch?”

  Nexus, Ik heb even een pschotische inzinking gehad. Omdat ik een beetje voor mij haren schaamde besloot ik mijn haren te bleken om ze zo blond te krijgen. Ik kreeg er van die rare ideeen van en dacht dat ik overal omringd was door enge moslims en linkse mensen die mij bedreigden.
  Hopelijk heeft Henk Veldman ook niet het stomme idee zoals mij gehad om zijn haar te blonderen.

 31. Gozer Schreef:

  Hopelijk heeft Henk Veldman ook niet het stomme idee zoals mij gehad om zijn haar te blonderen.

  Ik ben half-joods maar ben mooi Arisch blond met blauwe ogen. Ik weet zeker dat Wilders als hij aan me denkt, zn handen niet boven de dekens kan houden. 😀

 32. Edy Schreef:

  Joost Nieland, er komt ooit een dag dat u zich in een hoekje gaat zitten schamen omdat u een pvv-er was.
  Uw kinderen/kleinkinderen krijgen dezelfde problemen die de NSB kinderen na WW2 hebben gehad, een trauma dat hun momenteel nog vervolgd.

  Een héél juiste opmerking.
  Maar wij moeten er wel voor oppassen dat we kinderen niet het gedrag van hun ouders nadragen.
  Ik heb dat aan de lijve ondervonden. Mijn opa was chauffeur en kwam heel vaak in Duitsland. Hij zag dat Hitler het goed had aangepakt. Duitsland was toen veel welvarender dan Nederland en daarom is hij heel kort lid geweest van de NSB. Hij zag al heel snel in dat het een foute club was.
  Op school was ik een hele goede leerling. Ik kon al “echt” lezen voordat ik naar school ging. Vandaar waarschijnlijk dat ik direct al eerste klasser werd. Dat ben ik overigens maar een jaar gebleven. Ik werd toen gedegradeerd tot 2e klasser en dat ging na een jaar ook weer mis. Uiteindelijk was ik al zo laag in rang gedaald (6e klasser) dat ze me uiteindelijk van school hebben gestuurd.
  Dat was heel vreemd want ik behoorde t/m ik 5e klasser was tot de beste leerlingen. Dat was in die tijd veel moeilijker dan nu, want bij mij zaten 48 kinderen. Om daar de beste van te zijn is dus heel wat knapper dan nu om de beste te zijn. Nu zitten er hooguit 25 kinderen elkaar de loef af te steken.
  Maar in het laatste jaar ging het mis.
  In voorgaande jaren had ik zevens, achten en negens op m’n rapport en altijd een 6 voor schrijven + een onvoldoende voor vlijt, maar ineens was die 6 m’n hoogste cijfer.
  Nadat ik “schoolonderzoek” kreeg (nu CITO-toets) werd me verteld dat ik naar de HBS kon, wat magertjes was. Ik wilde liever naar het Gymnasium want dat was dichter bij huis.
  Maar Meester besliste anders. Henkie kon wel naar het V.G.L.O.
  Later bleek dat Meester een gloeiende pest aan onze familie had wegens mijn opa’s NSB-achtergrond. (Wat hij niet wist was dat 2 van m’n ooms in het verzet hadden gezeten. Eentje had zelfs tegen Franco gevochten)
  Ik heb mijn Lager Onderwijs inderdaad VoortGezet. (Zie je dat de afkorting VGLO niet klopt? “Voortgezet” is één woord. )
  Ik spijbelde zo vaak dat “juf” me eens een keer smeekte om tenminste als er proefwerk was, ik op school wilde zijn. Anders had ze geen cijfers voor m’n rapport.

 33. Gozer Schreef:

  Ik heb even een pschotische inzinking gehad

  Moet je het niet zo ingewikkeld schrijven. . Zeg het maar zoals je het oorspronkelijk en naar waarheid bedoelt: “Ik heb net mij sjotje gehad en ik voel me zwevend”.

  Dan weten we waarom je in die stijl blijft zeuren.

 34. Neal Lachman Schreef:

  Ik zie dat Joost Nieland niet meer is teruggekomen.

  Ik denk dat Joost z’n voorraadje Billies zit aan te vullen om die vol te poepen uit angst om een beetje logisch na te denken. Immers z’n geestelijk leider Wilders heeft ‘m dat streng verboden. Dat het een beetje lang duurt komt omdat de PVV-kantoren alle winkels al hebben leeg gekocht omdat hun Grote Leider nu eenmaal enorme voorraden luiers nodig heeft omdat hij immers nog meer doodsangsten uitstaat dan onze Joost.

 35. Joost Nieland Schreef:

  Je bent toch niet helemaal helder als je 1 groep over 1 kam scheert? Alsof PVV stemmer A hetzelfde denkt en doet als PVV stemmer B. Als je dat werkelijk denkt ben je echt bekrompen van geest.

  Maarja, wat hadden we anders kunnen verwachten van deze lachwekkende schrijfer?

  Doet me denken aan de uitspraak van die PVV muts Lilian Helder: “Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?”

 36. Jan uit Helmond Schreef:

  Joost Nieland Schreef:
  Je bent toch niet helemaal helder als je 1 groep over 1 kam scheert? Alsof PVV stemmer A hetzelfde denkt en doet als PVV stemmer B. Als je dat werkelijk denkt ben je echt bekrompen van geest.
  Maarja, wat hadden we anders kunnen verwachten van deze lachwekkende schrijfer?

  Doet me denken aan de uitspraak van die PVV muts Lilian Helder: “Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?”

  Toch zit er natuurlijk wel iets ontroerends in.
  Immers het is helder dat Lilian van mening is dat alle mensen gelijk zijn.
  Dat gelijkheidsbeginsel zie je bij het Christendom maar ook bij het communisme.
  Het is jammer dat haar leider Wilders juist van mening is dat iedereen die anders denkt als hij niet zijn gelijke is en derhalve strafbaar

 37. #46 meneer de voorzitter, ik ga hierop geeneens antwoord geven want je kan persoon a toch niet met perso….. oh nou doe ik het dus toch wel…………

 38. @Neal Lachman zit nu dus ongeveer in fase 5.
  In stap 1 sloot hij de alliantie met religieuze fundamentalisten en antisemieten.
  In stap 2 benoemde hij zichzelf tot Spiritueel Filosoof, wat academisch gezien nog kant noch wal raakt. Niet zo verwonderlijk ook overigens, zeergeleerd mag meneer zich nou niet bepaald noemen.

  stap 3 en 4 zijn evident voor ieder die de leeftijd van 4 jaar gepasseerd is.

  Een religie is zelfs vrij eenvoudig terug te definiëren in dit over-simplistisch stappenplan. Met de kruistochten zaten de christenen al duidelijk in stap 7. En ook Mohammed bevond zich tijdens het grootste gedeelte van zijn leven in stap 7 toen hij de Arabische gebieden met moord en verkrachting veroverde. Sterker nog, moslims hebben een naam voor stap 7: Jihad. De Jihad, dat het vermoorden van alle mannen en het verkrachten/bevruchten van alle vrouwen binnen het veroverde gebied niet alleen toestaat maar ook aangemoedigd. Ten minste, als men zich ten doel stelt zoals de profeet zelf te leven, en ja, dat is het doel.

  Kunnen we dit soort ‘wetenschap’ dan gebruiken om de maatschappelijke voorspellingen te doen? Nee tuurlijk niet, de sociale wetenschap is altijd al vrij zwak geweest. Niemand kan voorspellen of over 50 jaar de vrouwen, homo’s en joden van hun rechten ontdaan worden door islamitische invloeden. Of dat het juist de anti-islam bewegingen zullen zijn die uiteindelijk uitgroeien tot totalitaire regimes. Van de geschiedenis kunnen we in elk geval weinig leren, dat hebben we namelijk van de geschiedenis geleerd.

 39. Wat een slachtofferig gezeur van het figuur Aaron in #48. Typisch ziogebral, gelet op zijn achterbakse toespelingen op antisemieten waar zijn sneue stukje al mee begint. Verder is het een ad hominem reactie, wat tegen regel E is, plus Niet bij wet verboden, wel op deze site. G – Zuigen/piepen/klagen/jammeren/ruzie en
  Niet toegestaan

  antisem

 40. @48

  Tjonge Aaron, ga moslims vertellen dat ze niet weten wat hun religie inhoudt en hoe die gepraktiseerd moet worden. 99,99% wereldwijd is namelijk niet bezig met moorden en verkrachten. Ze overtreden de regels van hun religie !

 41. @51

  “Van de geschiedenis kunnen we in elk geval weinig leren.”

  De grootste bullshit die ik sinds enige tijd heb gelezen. Menselijke kennis is niks anders dan de cumulatie van opgedane ervaringen. Anders zou iedere generatie opnieuw vuur en het wiel moeten uitvinden.

 42. Aaron Schreef:

  En ook Mohammed bevond zich tijdens het grootste gedeelte van zijn leven in stap 7 toen hij de Arabische gebieden met moord en verkrachting veroverde. Sterker nog, moslims hebben een naam voor stap 7: Jihad. De Jihad, dat het vermoorden van alle mannen en het verkrachten/bevruchten van alle vrouwen binnen het veroverde gebied niet alleen toestaat maar ook aangemoedigd.

  Tja, die gemene Mohammed. Mohammed was een Arabische opperbevelhebber die Arabische gebieden veroverde. Met moord en doodslag wel te vestaan.
  En dat terwijl we allemaal weten dat alleen Joden (en alter ook Christenen) als uitverkorenen van God het recht hebben om gebieden te veroveren waar ook ter wereld en de oorspronkelijke bevolking uit te roeien zoals we allemaal hebben kunnen lezen in Deuteronomium 7:1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.

  Terwijl de Joden uiteraard tot op de dag van vandaag het land wat nu Israël heet mogen bezetten zoals 3300 jaar geleden ze dat ook hebben gedaan en let wel, heel moderne namelijk milieuvriendelijk zoals in Deuteronomium 7:22 staat:
  Wanneer hij die volken voor u op de vlucht drijft zal hij dat geleidelijk doen. U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren.

  En weet je wat helemaal zo gemeen is Aaron?
  In de Koran staat dat je natuurlijk nooit iemand z’n land mag jatten en de bevolking uitroeien. Da’s al heel minnetjes. Maar om ook nog eens doodleuk te gaan beweren dat God het allemaal prachtig vindt en het zelfs heeft verplicht is helemaal van de pot gerukt.
  Natuurlijk volgens onze Geesteijkk Leider Wilders hoor je mensen vals te beschuldigen en te liegen om ze te kunnen onderdrukken, maar om God van “jullie” smeerlapperijen de schuld te geven is werkelijk het meest misselijke wat je kunt doen.
  Denk jij Aaron dat jij ooit in de hemel terecht komt als je zulke idiote ideeën er op na houdt?

  Aaron, God bestaat niet. Ik wéét dat omdat ik zelf al eens dood ben geweest, maar ik zou haast hopen dat Ie wel bestaat. Ik zou graag meemaken hoe Hij jullie er van langs geeft omdat Ie immers net als iedereen niet vals beschuldigd wil worden? Ik denk Aaron dat je zou willen dat je dood was als je in de hemel terecht zou komen.

 43. John Schreef:

  @51
  “Van de geschiedenis kunnen we in elk geval weinig leren.”
  De grootste bullshit die ik sinds enige tijd heb gelezen. Menselijke kennis is niks anders dan de cumulatie van opgedane ervaringen. Anders zou iedere generatie opnieuw vuur en het wiel moeten uitvinden.

  Wel is het natuurlijk wel waar dat we wél één ding hebben geleerd van de geschiedenis, namelijk dat er veel mensen zijn die niets van de geschiedenis hebben geleerd. Kijk maar naar Wilders en z’n aanbidders.

 44. @ Aaron:

  Beste Aaron,

  Dit gaat om haatgroepen en niet om personen, dus als je mijn psychopathologie wilt classificeren zou je je het wellicht op basis van de 9 standaarden van narcisme doen (zie mijn stuk: https://krapuul.nl/blog/22745/wilders-kampf-narcisme/).

  Met je opmerking, “stap 3 en 4 zijn evident voor ieder die de leeftijd van 4 jaar gepasseerd is”, laat je al zien wat een simpele ziel je bent. Deze stappen zijn niet zo evident als dat het lijkt. Het gaan niet om iemand alleen maar voor hufter of achterlijk uit te maken, er zit een veel dieper betekenis en sinister staartje aan waar specialisten langdurig onderzoek naar hebben gedaan. Zo simpel is het dus niet, maar aangezien jij van aannames leeft kan het je wellicht niets schelen.

  Alle religien in de wereld kunnen als een soort haatgroep worden bestempeld, van Islam tot Jodendom. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om dat in te zien. Maar aan de andere kant zitten die religieen ook vol met liefde en spiritualiteit, dus een echte haatgroep (sec zoals hierboven beschreven) kunnen ze nooit zijn. Om Jihad van de Islam er met de haren bij te slepen is een laffe actie, vooral als je ziet dat het in het geval van de Islam ging om specifieke stammen-oorlogen of veldslagen terwijl in het Judaisme genocide werd voorgeschreven… van babietjes tot aan de dieren van een stam toe. Als je niet weet waar ik het over heb kan ik je een beetje bijpraten over de bijbel, waarop volgens Wilders en zijn financiers de Joods-Christelijke samenlevingstraditie moet gebaseerd worden.

 45. @John
  “als we iets van de geschiedenis kunnen leren is het wel dat we niks van de geschiedenis kunnen leren” Dat is een filosofische uitgangspunt gebaseerd op de mislukte poging om de geschiedtheorie te vangen in een nomologisch deductisch model, vraag het maar aan de grote Nederlandse historicus/filosoof Ankersmit. Daarin verschilt de geschiedenis dus fundamenteel met de (bèta) wetenschap, dat wél een duidelijk voorspellende en wetmatige kracht heeft (hoewel ook met grenzen). Net als je denkt het verloop van de beschaving doormiddel van geschiedenis te kunnen voorspellen voert de ironie de boventoon en gaan dingen totaal niet zoals je verwacht had (dat blijkt uit de geschiedenis). Echt, ik raad je sterk aan een boek te lezen, de interesse is er al.

  Dat 99% van de moslims niet aan moord en doodslag doet is logisch, het zijn helemaal niet intrinsiek slechte mensen, tuurlijk niet. Het gaat om de voorhoede, bij de Nazi’s hield ook het grootste gedeelte van de mensen zich NIET bezig met het uitroeien van joden. Toch gebeurde het.

  @Neal Lachman
  Bedankt voor je reactie. Excuses voor de persoonlijke aanval, jou gebruiken in mijn voorbeeld was flauw, maar het geeft aan hoe willekeurig en zwak dit soort wetenschap is. Bij een sterke wetenschap zoals natuurkunde zou dat niet mogelijk zijn. Je kwalificatie van de populatie is onduidelijk: haatgroepen vinden vast ook een hoop liefde bij elkaar. Ik zie in de annotatie ook geen wetenschappelijke (sociologische?) verantwoording voor de specifieke populatie van haatgroepen, er wordt simpelweg gezegd dat het daarvoor bedacht is. Wat ik wil aantonen is dat je dit soort wetenschap niet moet gebruiken om je politieke statement te maken, niet op moslims en ook niet op Wilders stemmers. Het snijdt geen hout en is bovendien gevaarlijk. De nazi’s gebruikten ook allerlei ‘wetenschap’ voor hun rassen theorieën, dat kan je niet maken, het resultaat is bekend. En dan tot slot mij een simpele ziel noemen, ach.. Ik heb niet echt het gevoel dat ik hier nou met PhD’s in discussie ben, maar dat is dan ook weer een vooroordeel van mij.

  @Henk Veldman
  Over de hemel ga ik niet discussiëren, dat de Abrahamitische monotheïstisch geloven niet kloppen is wetenschappelijk en filosofisch zo eenvoudig aantoonbaar dat ik ook wel eens medelijden voel voor de mensen die hun leven eraan geven. De drie geloven van Abraham zijn doctrines, met elementen en mythes die deels waar zijn, die je bovendien (alleen!!) binnen het geografische gebied van het midden oosten in allerlei vormen tegenkomt. Wat Israël betreft weet je hopelijk zelf ook wel dat het zo niet in elkaar zit.

 46. @55

  Je verwart de vraag “heeft geschiedenis wetmatigheden waaruit we voorspellingen kunnen doen ?” met de vraag “kunnen we uit eerdere ervaringen van de mensheid nu lessen trekken” ? Antwoord op vraag 1 is heel discutabel, antwoord op vraag 2 is uiteraard JA, om de reden die ik gegeven heb hierboven: anders zou er geen sprake zijn van progressie in menselijke kennis sinds het stenen tijdperk. Dat we niks kunnen leren uit de geschiedenis is overduidelijke onzin en laat zien dat je Ankersmit niet snapt.

  Echt ik raad je aan je kritischer na te denken.

  Je gewauwel over 99% van de moslims en de “voorhoede” is een maligne poging om álle moslims te associëren met geweld wat sommige moslims doen. Er is geen “voorhoede”, net zo min moorddadige joodse kolonisten of christenen met een kruisvaardersmentaliteit de voorhoede van hun respectievelijke religies zijn.

 47. Aaron Schreef:

  Ik heb niet echt het gevoel dat ik hier nou met PhD’s in discussie ben, maar dat is dan ook weer een vooroordeel van mij.

  Haha. Als je over een beetje IQ zou beschikken, 😆 zou je doorhebben dat een discussie iets anders is dan brallenderwijs binnenkomen met wat verwijten en slachtofferig gezeur. Alsof weldenkend publiek op je ongevraagde monoloog zit te wachten. Lees eerst eens een boek over de ethiek van het debatteren.

 48. @ John Dit is een klassieke Wittgenstein, je zegt namelijk twee keer het zelfde wetenschappelijk gezien. Je onderbuik zegt dat men kan leren van ervaringen, wat tot op zekere hoogte wel zo is, maar tot op zekere hoogte gaat niet tot op wetenschappelijke hoogte. Je denkt a priori kennis te kunnen gebruiken om een epistemologisch maatschappelijk probleem op te lossen. De meeste wetenschap kan dat inderdaad door cumulatieve processen, maar niet de maatschappijleer doormiddel van de geschiedenis. Dat komt dus omdat 1. de geschiedenis naar mijn mening helemaal niet cumulatief en dus ook niet geschikt voor deductische bewerkingen is (maar gewoon een verzameling feiten) en 2. de sociale wetenschap niet nomologisch is, maar zeer bewegelijk en niet te vangen, je moet teveel aannames maken tot aan de psychologie toe. In de praktijk blijkt dit alles te kloppen omdat historici er vaker wel dan niet naast zitten wanneer ze voorspellende uitspraken proberen te doen. Dit geldt zelfs de wat exactere wetenschappen zoals Economie en statistiek. Hier is overigens ook veel over geschreven, je moet de literatuur er maar op naslaan. Dat brengt mij ook op mijn laatste advies: schrijf een paper, je doet baanbrekende beweringen, ik wacht je bewijzen met spanning af.

 49. Aaron Schreef:

  …bij de Nazi’s hield ook het grootste gedeelte van de mensen zich NIET bezig met het uitroeien van joden. Toch gebeurde het.

  Daarover heb ik geschreven: https://krapuul.nl/blog/23130/wilders-kampf-analyse-achterban-en-nationalistische-revolutie/ Wat jij nu stelt is een simpele uitweg uit een zeer complexe discussie. Lees mijn stuk maar na en je ziet wat de drijfveer is om bij een groep als de PVV of de Nazis aan te sluiten.

  Je kwalificatie van de populatie is onduidelijk: haatgroepen vinden vast ook een hoop liefde bij elkaar. Ik zie in de annotatie ook geen wetenschappelijke (sociologische?) verantwoording voor de specifieke populatie van haatgroepen, er wordt simpelweg gezegd dat het daarvoor bedacht is.

  Ook daarover kun je lezen in het aangeleverde stuk over nationale revolutie en https://krapuul.nl/blog/23580/wilders-kampf-zijn-pvvers-bezorgde-burgers-of-racisten/

  En er is wel degelijk een sociologisch/wetenschappelijk kader om de PVV’ers als haatgroep aan te duiden. En wat voor liefde en spiritualiteit voelen skinheads? Broederlijke liefde? Of is het meer een homo-erotische neiging van die gasten? Er is ook broederlijke liefde onder maffiosi, maar toch schieten ze elkaar overhoop als puntje bij paaltje komt. Liefde bij haatgroepen… bewijs maar dat het voorkomt.

  Wat ik wil aantonen is dat je dit soort wetenschap niet moet gebruiken om je politieke statement te maken, niet op moslims en ook niet op Wilders stemmers. Het snijdt geen hout en is bovendien gevaarlijk. De nazi’s gebruikten ook allerlei ‘wetenschap’ voor hun rassen theorieën, dat kan je niet maken, het resultaat is bekend. En dan tot slot mij een simpele ziel noemen, ach.. Ik heb niet echt het gevoel dat ik hier nou met PhD’s in discussie ben, maar dat is dan ook weer een vooroordeel van mij.

  Het snijdt wel degelijk hout… en dat heb ik in diverse artikelen laten zien. De Nazis gebruikten wetenschap met een bewust doel, maar wetenschap wordt ook gebruikt door anderen voor allerlei doeleinden. Om wetenschap uit te sluiten omdat de inhoud of aanpak je niet bevalt is kleinzerig.

  Bovendien vergelijk je (om het bij Lilian Helder te houden) appels met koeien. Ik heb het over de PVV als een haatgroep, net zoals de skinheads als zodanig kunnen worden aangemerkt. Jij hebt het ineens over rassenwetten van de Nazis.

 50. @ Neal Lachman
  Omdat ik niet over de tijd beschik om je eerste artikel alleen snel door te lezen geef ik je het voordeel van de twijfel wat betreft de exacte inhoud. Ik hoop alleen dat je inziet dat een beetje eerstejaars student met gemak het zelfde schrijft dat hier 180 graden opstaat. En om een voldoende te krijgen zou ik ze dan wel aanraden iets meer dan 10 artikelen annoteren.

  Ook je tweede artikel ga ik niet inhoudelijk behandelen, maar zo op het eerste gezicht kan je dat vrij eenvoudig op vrijwel iedere politiek groep, ja ook moslims toepassen.

  Waar het even om gaat is dat je dat niet moet doen. Je denkt wetenschappelijk aan mensen te kunnen bewijzen dat Wilders stemmers een haatgroep zijn. Dat kan je niet, dat kan niemand, daar is onze sociale wetenschap niet toerijkend genoeg (zie ook hierboven). En dan laat ik in het midden of Wilders aanhangers daadwerkelijk een haatgroep zijn, het zou heel goed kunnen natuurlijk. Mijn vergelijking is dus niet een populatie definitie met rassentheorieën, hoewel dat natuurlijk een populatie definitie is! Met mijn vergelijking doelde ik erop dat de wetenschap er nog wel eens naastzit en dat is ellendig voor een politieke discussie. Je zal net zien dat mensen deze bevinden zien als een verantwoording om Wilders aanhangers iets aan te doen. En wie weet zit je er wel gewoon naast, het is immers geen EXACTE WETENSCHAP. Als je dat weet te bereiken heb je er een aanhanger bij. Dat geldt ook voor Wilders zelf overigens, daat laat ook zien hoeveel jullie op elkaar lijken.

  ps: wie ben jij om te bepalen wat liefde is en wat is je probleem met homo’s?

 51. @ Aaron:

  Best Aaron, als een 1ste-jaars student met gemak hetzelfde schrijft… kan jij als topper dat met zelfs nog groter gemak. Doe het dan.

  En je laatste opmerking “wie ben jij om te bepalen wat liefde is en wat is je probleem met homo’s” laat wel zien dat je geen inzicht hebt in relevantie en context. Daarom, einde discussie. Reageren op jouw onzin is zwaar zonde van mijn tijd.

 52. @ Neal Lachman
  Ja dat zou ik zeker kunnen en ook graag willen al is het alleen om de kwaliteit van de wetenschap te bewaren. In welk wetenschappelijk tijdschrift publiceer je dit soort bewering?
  Ik ben verder oprecht geïnteresseerd in de vraag of jij liefde kan definiëren, dat beweerde je namelijk wel aangezien je een wetenschappelijke discussie aan het voeren was, dan moet je des gevraagd vertellen waar je bevindingen vandaan komen. Die opmerking over homo erotiek is gewoon vreemd voor iemand van jouw leeftijd.

  Wilders en jij zijn beide mensen die de wetenschap misbruiken om hun politieke statement kracht bij te zetten. En volgens mij beschikken jullie beide niet voor de juiste letters voor je naam om dat geloofwaardig te maken.

  Uiteindelijk blijk dat ook, hoewel ik je inhoudelijk bekritiseer gooi je nu rancuneus de handdoek in de ring omdat ik het simpelweg niet met je eens. Wellicht een strategische keuze, gezichtsverlies tegenover je aanhang tegenover iemand die verdomd wel eens inhoudelijke kennis zou kunnen hebben is onwenselijk.

  Ik verwacht ook weer teveel, ik zal je ook verder met rust laten.

 53. @ Aaron:

  Ja joh, jij weet alles zoveel beter, en je houdt alles in context. Ik wacht op je schitterende, wetenschappelijk onderbouwde stuk waarin je wel even afrekent zal afrekenen met mij en mijn onzin. Hou ons op de hoogte!

 54. ik wou al zeggen…als je al zo een discussie binnenwalst stellende dat je hier niet met Phd’s van doen hebt, heb ik al gegeten en gedronken. ajuparaplu.

 55. @ Jan:

  Maar John heeft ook geen Ph.D., dus wat hij hier doet is een aaneenrijging van aannames en pseudo-intellectueel gejammer ophangen waar geen touw aan vast te knopen is. Wel zal ik even het een en ander duidelijk maken in een nader comment. Ik voel me geinspireerd. 😉

 56. @58

  Nee, ik zeg niet twee keer hetzelfde: stellen dat de geschiedenis wetmatigheden kent en dus een teleologie heeft is echt wat anders dan de bewering dat mensen in ieder tijdvak lessen trekken uit eerdere ervaringen, ook uit wat eerdere generaties hebben achtergelaten, of uit hun representaties van het verleden. Wat deze mensen voor conclusies trekken uit het verleden staat helemaal open en daarin verschillen sociale en exacte wetenschap: mensen kunnen ook hele verkeerde conclusies trekken, b.v. dat het demoniseren van een bevolkingsgroep opeens nu wel acceptabel is, in tegenstelling tot de millennia hiervoor. Nee, historici kunnen de toekomst niet voorspellen en dat beweer ik ook nergens. Maar stellen dat de geschiedenis volkomen irrelevant is en dat de inrichting van een samenleving en de te volgen koers telkens opnieuw “from scratch” uitgevonden moet worden is nonsens, en dat weet jij ook wel.

  In 60 zeg je dat moslims een politieke groep zijn. Daarmee diskwalificeer je jezelf volkomen … je snapt er echt geen zak van (of je snapt het wel en zoekt omwegen om moslims wel te kunnen discrimineren).

 57. @65 Je bedoelt natuurlijk dat Aáron geen Ph.D heeft. En hem lezende is zijn IQ minder veelbelovend dan hij pretendeert ons voor te schotelen met zijn: ` Dit is een klassieke Wittgenstein, je zegt namelijk twee keer het zelfde wetenschappelijk gezien’. :mrgreen: Heeft dunkt me teveel Readers Digest gelezen in de wachtkamer van zijn psych. 😆

 58. Behalve zio agitprop heeft Aron verder hier niet te vertellen. Zoals het een achterbakse debater kenmerkt wijkt hij af van het onderwerp af en begint zijstraten in te slaan en rookgordijnen op te stellen. Alhoewel zijn agitprop elke wetenschappelijke onderbouwing en relevantie mist en feitelijk niets anders is dan het nabalken van zionisten en gristenfundamentalisten, heeft hij wel de brutaliteit om mensen de relevantie in te zien van hun artikelen. Ik noem dat hypocrisie. En over relevantie gesproken. Met zijn vraag aan Neal wat hij tegen homo’s heeft is zo’n typische achterbakse redeneertruc van dit soort lui. Suggererend dat Neal iets heeft tegen homo’s om in een vervolgstap hem van nog meer haat te beschuldigen. Alleen heeft dit element de pecht dat Neal bekend is op dit forum en zijn onderdegordelstoot effect zal missen.
  Want als we gaan discusseren over de geschiedenis van de Israelische staat dan zal het element Arron snel met zijn bek vol tanden komen te staan.
  En dan zijn geleuter over “liefde”. Wat heeft het begrip “liefde” hier te maken en wat zegt “liefde” over moraliteit? Liefde heeft niets te maken met morele principes te maken. Zo kan een maffiosi urenlang huilen uit liefde als zijn dochter bevallen is van een baby, maar ijskoud iemand doormidden zagen en in een vat met beton in het water smijten. Of dichter bij huis voor Aron. Zionisten kunnen een overdreven liefde en saamhorigheid voor elkaar voelen, maar apathisch voor het lijden van Palestijnen. Hitler en andere nazi’s hebben een verschrikkelijk groot gevoel voor dierenliefde, maar hebben dit niet voor volkeren waar zij geen gemeenschappelijke kenmerken meedelen. Zo kan een nazi oprecht zich druk maken over stierenvechten in Spanje, maar zijn neus ophalen als er tienduizenden Afrikanen, Arabieren of Aziaten lopen te kreperen. Zo zal de moeder van een seriemoordenaar ook oprecht beweren dat haar zoon zo’n lieve jongen is voor haar, terwijl de menselijke resten uit de koelkast moeten worden gehaald door de politie, zoals in het geval van Jeffrey Dahmer.
  Maar goed. Iedereen zal de groep waar zijn sympathie naar uitgaat niet willen definieren als hatelijk. De nazi’s zullen Adolf Hitler en andere nazikopstukken ook als liefdevolle mensen (en zelfs helden) die door de haat van hun tegenstanders zo gewoon worden afgeschilderd.

 59. @ John:

  Een uitmuntend repliek.

  @ Adul Alhazred:

  Inderdaad.

  Aaron Schreef:

  wie ben jij om te bepalen wat liefde is en wat is je probleem met homo’s?

  OK. Ik zal toch even een paar woorden vuil maken aan jou.

  Deze opmerking druipt van vooringenomenheid. Jij presenteert alsof ik een probleem heb met homo’s. Een zeer frequent gebruikte retorische truc van pseudo-intellectuelen. Wat ik schreef was:

  “En wat voor liefde en spiritualiteit voelen skinheads? Broederlijke liefde? Of is het meer een homo-erotische neiging van die gasten? Er is ook broederlijke liefde onder maffiosi, maar toch schieten ze elkaar overhoop als puntje bij paaltje komt. Liefde bij haatgroepen… bewijs maar dat het voorkomt.”

  Ergo: ik geef aan dat er bij skinheads (en zulk soort groepen) wellicht een HOMO-EROTISCH tendens is. Dat heeft niets met vooroordelen te maken en alles met het feit dat JUIST zulke groepen zich veelal distantieren (vaak met geweld) van homofilie, en dat terwijl er wel degelijk homo-erotische tendensen zijn. Bovendien geef ik een voorbeeld van “liefde” tussen zulke mensen, en jij vraagt mij wat ik van liefde afweet… alsof we het hier moeten hebben over Shakespeare’s Romeo and Juliet.

  Maar even om terug te komen op je onzin… alsof ik zomaar wat riep vanuit een gevoel van homo-haat (je wilde mij dus “framen”). Nee, de homo-erotische aspect is wel bekend.

  Ik zal even citeren:

  In 1961, Albert J. Reiss published his findings based on his study of juvenile delinquents with a focus on males who are organized, form youth gangs, and are career delinquents. The paper’s title, The Social Integration of Peers and Queers,” renders the socially constructed nature of the phenomenon.

  ….

  According to Reiss’ data, about 62 percent of males who belonged to gangs (in the career delinquent category) were involved with having sex with gay males on a regular basis (72: 203), and we can assume that these boys enjoyed the orgasms they experienced….

  Als je de rest van die paragrapgh wilt lezen…

  For male youth who have homo-sex desires but also have a need to deny they are homosexual to any degree, the “social integration of peers and queers” was a blessing and it could have never come into existence without the full approval of these boys. The system may also have had other positive results. Many males, as some married women have discovered, experience mood swings if they are not getting the sex they want and need. They may even become more violent than they usually are, or more prone to losing their tempers and being violent, and these boys were therefore possibly helped by the homosexual males who supplied them with so many orgasms.

  En als je de hele paper wilt lezen: http://people.ucalgary.ca/~ptrembla/homosexuality-suicide/04-homosexuality-violence.htm

 60. Of te wel om een lang verhaal kort te maken. De mens heeft de sociologische eigenschap om zijn groep zo positief mogelijk af te schilderen en een andere groep (vooral de groep waar zijn sympathie helemaal niet naar uitgaat) zo negatief mogelijk. Minpunten zullen zoveel mogelijk gebagetelliseerd worden en gezien worden in de context van zus-en-zo. En elke misstap en uitglijder van de andere groep sterk uitvergroot worden en als bewijs voor hetg satanische karakter van de groep. Om zelfs met leugens en halve waarheden de kwaadaardigheid van die groep mee aan te tonen.

 61. Aaron Schreef:

  Over de hemel ga ik niet discussiëren, dat de Abrahamitische monotheïstisch geloven niet kloppen is wetenschappelijk en filosofisch zo eenvoudig aantoonbaar dat ik ook wel eens medelijden voel voor de mensen die hun leven eraan geven. De drie geloven van Abraham zijn doctrines, met elementen en mythes die deels waar zijn, die je bovendien (alleen!!) binnen het geografische gebied van het midden oosten in allerlei vormen tegenkomt. Wat Israël betreft weet je hopelijk zelf ook wel dat het zo niet in elkaar zit.

  Je hebt me terecht er op gewezen dat inderdaad Israël t.a.t. het recht heeft om mensen die eeuwenlang het land hebben bezet, zoals de Palestijnen dat hebben gedaan, zelfs ver voordat dat de Joden zijn gevlucht voor de Romeinen, en zelfs voordat de Romeinen ook maar iets te makken hadden in dat gebied.
  Immers niemand kan er omheen. Die smerige Palestijnen claimen tot op de dag van vandaag dat zij het recht hebben op het land omdat ze zogenaamd al een paar duizend jaren eerdere woonden dan op het moment dat de Joden hen verdreven, terwijl God himself al 5500 jaar geleden, heeft bepaald dat je als Jood t.a.t. alles in je bezit mag nemen omdat je nu eenmaal uitverkorene bent van God.
  En eerlijk waar, Aaron, ik heb me nooit gerealiseerd dat toen in ’48 de Joden eindelijk hun gebied terugkregen, dat ze een land aantroffen dat grotendeels woest en ledig was, maar….. en nu komt het! …. dat bepaalde gebieden er een paar mensen woonden die hoewel God, de Joden en de VN van mening waren dat ze er niet hoorden te wonen, toch de brutaliteit hadden gehad om dat toch te doen.
  En weet je Aaton, toen de Joden het hun rechtmatige land binnentrokken trokken troffen ze een totaal verwaarloosd land aan.
  De steden en dorpen waren praktisch leeg. Als je een huis binnen ging waren er overal stofnesten. Niemand dus die eventjes de moeite had genomen om op het moment dat ze vluchten eventjes de boel aan kant te maken! Al die smerige Palestijnen hoopten natuurlijkdat als ze gewoon de troep de troep zouden laten dat de Joden wel rechtsomkeeert zouden maken. Nou mooi dat ze dat niet deden!
  Aaron aan je naam te zien ben je Jood/ Ik ben slechts half-joods, maar hoe denk je erover om nu eindelijk eens een einde te maken aan de terreur van de Palestijnen die verdommen te erkennen dat wij Joden zelfs historisch gezien het recht hebben op elk stukje land, omdat wij immers als Gods uitverkorenen t.a.t. het recht hebben op welk stukje land dan ook.
  Aaron, wij weten heel goed hoe een smeerlap Mohammed was, toen hij weigerde toe te geven toen wij Joden in Arabië allerlei stukken land in ons bezit wilden nemen.
  Immers wij hebben alle rechten! Daar valt niet aan te tornen. Mooi dat we in Wilders een medestander hebben.
  Ik zit nu eventjes met een probleem.
  Zoals je weet proberen moslims heimelijk steeds meer gebied te veroveren en ons te Islamiseren.
  Binnen mijn familie zijn er inmiddels 15 aanhangers van die verderfelijk fascistische ideologie. De ellende is ook nog dat niemand meer op straat durft te komen sinds ze weten dankzij Wilders hoe zulke viezeriken ze zijn.
  Heb jij een idee hoe ik van ze af kan komen zonder dat de linkse elite dat in de gaten heeft?
  Ik kan ze natuurlijk nadat ik ze heb vermoord in de biobak gooien, maar ik weet ook dat ze, omdat ze immers giftige ideeën er op na houden beter in de bak voor chemisch afval kan gooien.
  Aaron hoe denk jij daarover? Zou jij eventueel je Geestelijk Leider Wilders om advies willen vragen?
  Want Aaron we kunnen er simpelweg niet omheen.
  Moslims zijn wel degelijk wél smeerlappen!
  Wij zijn er vroeger van beschuldigd, maar dankzij Wilders is iedereen er van overtuigd, zeer terecht overigens, dat wij vroeger vals zijn beschuldigd, maar dat moslims wel degelijk dienen uitgeroeid te worden of tenminste terug moeten naar hun eigen land.

 62. Aaron Schreef:

  Neal Lachman zit nu dus ongeveer in fase 5.
  In stap 1 sloot hij de alliantie met religieuze fundamentalisten en antisemieten.

  Met op zo’n manier je sneue gelijk uitventen ondergraaf je als gebleken zionist wel het bestaansrecht van de Joodse staat. Als na een beetje terechte kritiek daarop al door ziorechtse elementen als jij over antisemitisme wordt geklaagd, ga `k zowaar hopen dat die broederschap in Egypte er komt om je barbaarse apartheidsland met z’n snuivende, misplaatst arrogante leiders wat fatsoenlijke manieren bij te brengen.

 63. Ik heb net al een topic gesloten wegens off topic discussie over het bestaansrecht van Israël zie verder REGEL A/1 en ik hoop niet dat ik dat met dit topic ook moet doen.

 64. Waar het hart van vol is loopt de mond van over. Als die 15 jarige Abdel ‘brallen’ Alhazred eens weg zou gaan zou dat enorm schelen. Hij spot een ‘zionist’ en heeft het er 12 uur later nog over. Geldt voor u allen in het lachman kamp trouwens, wat laten jullie je kennen zeg.

 65. @ Henk:

  Een andere spreekwoord van toepassing: waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus niet gaan zeuren als mensen je van repliek dienen. Zoals je ziet kan er inhoudelijk worden ingegaan op concrete punten, maar dan moet je zelf ook consistent zijn en blijven.

 66. Als de andere media nogal eenzijdig berichten moet je toch elders je licht opsteken om zo een beter idee te krijgen wat er nu echt aan de hand is.
  De analyse hier, wetenschappelijk of niet, draagt er wat mij betreft prima aan mee, waar voor mij persoonlijk de waarheid ligt zoek ik zelf wel uit.

  Wat mij opvalt is dat H&I met een soort Jip en Janneke taal worden bediend maar critici krijgen hele lappen tekst voorgeschoteld waarin ze gelijk maar even allerlei wereldconflicten moeten oplossen en hele verhandelingen over het leven van Mohammed. Sorry, ik mis echt de intrinsieke motivatie om dit allemaal door te worstelen.

  Ik wil weten waarom mijn buurman een pleurishekel heeft aan turken en marokkanen en met hem 1,5 miljoen anderen (o ja, vroeger had hij ook een pleurishekel aan homo’s maar wonderwel is hij nu ineens een voorvechter voor de homorechten geworden) en waarom dit een grondslag is om onze verzorgingstaat af te breken terwijl het allemaal is terug te voeren op een paar 100 straat ettertjes en wat vrouwen met een sluier.

 67. #76 On topic blijven! Niet piepen en mutsen. REGELS!
  Verder is je reactie bespottelijk, want qua reactiefrequentie en aantal woorden heb ik nauwelijks wat gezegd, in tegenstelling tot de lappen tekst van pleitbezorgers voor hun gelijk dat Neal’s stuk niet zou deugen. `’ Alhazred eens weg zou gaan zou dat enorm schelen.’
  Daarmee laat je slag z’n ware morbide gezicht zien: onwelgevallige meningsuiting verbieden. Krapuul is juist interessant omdat men niet politiek correct hoeft te reageren uit vrees voor rechtse censuur.

 68. Neal in mijn vraag zit het antwoord.
  Puur rascisme verpakt in een strijd tegen de islam, zeer sluw uitgebuit door CDA/VVD/PVV om hun agenda’s door te drukken .

 69. @Neal

  Ik neem aan dat je het werk van Menno ter Braak kent uit 1937, het nationaal-socialisme als rancuneleer http://www.mennoterbraak.nl/titels/titel.php?id=braa002nati01

  Het leest, los van de oubollige spelling, alsof hij in 2011 schrijft.

  Zijn theorie, of zoals ik het opvat in ieder geval: (1) er is altijd wel wat om over te mekkeren maar in een vrije samenleving wordt dat juist aangemoedigd (“ikke, ikke !”; “meer, meer !”); (2) vervolgens wordt er een zondebok gezocht waar alles op geprojecteerd wordt (in het interbellum: joden en bolsjewieken, nu: moslims en socialisten); (3) daarna wordt een pseudo-intellectuele onderbouwing gezocht die volledig hol is omdat de politieke beweging uiteindelijk toch neerkomt op nimmer te bevredigen ressentiment (m.a.w., als morgen alle moslims en linksen worden gedeporteerd zal er wel iets anders voor in de plaats komen). Fase 3 zijn de Martin Bosma’s en de Chris Rutenfransen.

 70. Jan Schreef:

  Neal in mijn vraag zit het antwoord.
  Puur racisme verpakt in een strijd tegen de islam, zeer sluw uitgebuit door CDA/VVD/PVV om hun agenda’s door te drukken .

  “Racisme” in inderdaad de juiste term.
  Zoals je de hoofddoekjes in reactie #78 aanhaalde lijkt het of die “hoofddoekjes” als ze gedragen worden het zoveelste bewijs is van islamisering en ook vrouwenonderdrukking en derhalve niet in openbare functies gedragen mogen worden en eigenlijk überhaupt niet op straat, is het domweg een verkapte vorm van racisme. Immers mannen met een typisch “Arabisch” uiterlijk worden er ook van beschuldigd dat ze er op uit zijn om ons te onderdrukken en hun verderfelijke ideologie eventueel met behulp van Iraanse atoombommen willen opleggen.
  Je kunt echter officieel niet op basis van het uiterlijk mensen discrimineren en ook kun je niet met stelligheid er van uitgaan dat iemand met een bepaald uiterlijk aanhanger is van een geloof (pardon “ideologie” ) en derhalve prima te vervolgen en/of de grond in te trappen.
  Maar de achtergrond blijft niks meer of minder dan het ordinaire plezier om mensen te kunnen discrimineren. Liefst legaal zoals Wilders dat dolgraag wil.
  “Geloofskenmerken” zoals de kromme neus bij de Joden ( ik heb een wipneus, maar m’n moeder inderdaad een ietwat kromme neus) waren onder Hitler prima aanwijzingen en bewijs van de slechtheid van de Joden, net zoals dat bij Wilders en z’n volgelingen het “niet-westerse” uiterlijk het bewijs is van de slechtheid van allochtonen.
  We hebben dus wel degelijk te maken met racisme.
  De tragiek van de Joden is en was echter dat ze zichzelf een beetje schuldig hebben gemaakt dat ze op basis van hun ras vervolgd konden worden.
  Er is wel degelijk sprake van racisme onder de Joden.
  Ik kan betrekkelijk eenvoudig toetreden tot het Jodendom puur omdat m’n moeder ras-joodse is. M’n moeder is echter Christelijk opgevoed. Zelf ben ik atheïst en ik verdom het me te bekeren tot het Jodendom al was het alleen al dat m’n verplichte besnijdenis op mijn leeftijd praktisch tot castratie zou leiden.
  De Koran heeft niks tegen Joden, maar wel tegen Joden die denken dat je land mag inpikken en de oorspronkelijke bevolking uitroeien en doodleuk beweren dat God het allemaal prachtig vindt én tegen het racisme van de Joden.
  Helaas kun je er niet omheen. Als je in westerse landen komt is 10 à 20% donkergekleurd of zwart. Kijk je in Israël zie je nauwelijks kleurlingen.
  Echter deze vorm van discriminatie heeft amper te maken met racisme. Het vloeit gewoon voort uit het feit dat Israël het liefst alleen Joden wil toelaten als immigranten.

 71. @83

  Wat fout is, noem het racisme of wat dan ook, is het reduceren van individuen tot één kenmerk, hun sekse, hun huidskleur, het land waar de ouders vandaan komen, de religie die ze zeggen aan te hangen enz. Alsof dat ene kenmerk bepalend is voor het hele gedrag van mensen. Dat is wat mij betreft stap 1 van de 101 stappen die naar genocide en een holocaust leiden.

 72. John Schreef:

  @83
  Wat fout is, noem het racisme of wat dan ook, is het reduceren van individuen tot één kenmerk, hun sekse, hun huidskleur, het land waar de ouders vandaan komen, de religie die ze zeggen aan te hangen enz. Alsof dat ene kenmerk bepalend is voor het hele gedrag van mensen. Dat is wat mij betreft stap 1 van de 101 stappen die naar genocide en een holocaust leiden.

  Jazeker en daarom moeten we mensen er ook steds maar weer op wijzen dat wat Wilders doet doodordinaire racisme is en waar je Menno ter Braak aanhaalde, als er geen moslims of links (meer) is dan wordt er wel voor een vervanging gezorgd. Als Wilders denkt electoraal te winnen door homo’s van alles en nog wat beschuldigen zal hij er zeker geen probleem mee hebben.
  Terzijde: Slechts 2% van de Joden is gecharmeerd van Wilders. Hij schijnt z’n centjes vanuit Israël krijgen van een fundamentalistische club die zegt dat de aardbevingen in Israël veroorzaakt worden doordat de regering te tolerant is jegens homo’s. Gods straf dus!.
  Tja, laat alle gelovigen maar eens uitleggen waarom in Haïti, een land die voornamelijk “Christelijk” is 250.000 mensen om het leven zijn gekomen tijdens de aardbevingen en in Japan, waar nauwelijks Christenen wonen, “slechts” 25.000 mensen het leven lieten.
  Als ik er zo over nadenk moet ik alleen al uit veiligheidsoverwegingen me niet bekeren tot welk geloof dan ook.

 73. @ John:

  John, dank je voor de link. Ja, ik ben bekend met Menno ter Braak.

  Ik vraag me af waar Aaron is gebleven. Misschien is hij op zoek naar een Ph.D. waarmee hij kan discussieren. Het is maar dat Mengele dood is, anders had Aaron alvast een gesprekspartner met Ph.D.

  Henk en Jan, dank voor de comments… keep them coming.

Reacties zijn gesloten.