Proces tegen Wilders gaat gewoon door

Het proces tegen fascistenleider Geert Wilders over zijn ‘minder, minder, minder’-uitspraken  gaat gewoon door. De rechtbank wees vanochtend een verzoek van de verdediging het OM niet-ontvankelijk te verklaren af. 

Vorige week ontstond een rel omdat uit interne stukken van het Ministerie van Justitie zou blijken dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Wilders’ advocaat Knoops verzocht daarop het hof het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Het OM zegt echter geheel op eigen initiatief tot vervolging over te zijn gegaan, Opstelten heeft op die beslissing geen invloed uitgeoefend. Het hof ziet na bestudering van de vrijgegeven stukken geen aanleiding het verzoek van de verdediging te honoreren.

Wilders is (gaap) ‘geschokt’ en spreekt van een politiek proces en een tegen hem gericht complot. Uit de stukken zou blijken dat het OM pas tot vervolging overging op aandrang van Opstelten en de ambtelijke top van het Ministerie van Justitie. Het OM wijst erop dat Wilders en  Knoops er een handje van hebben selectief te citeren. In de stukken staat inderdaad dat het OM in eerste instantie betwijfelde of Wilders’ uitspraken strafbaar waren, maar dat óók wordt aangegeven dat een rechter daar weleens heel anders over zou kunnen denken (wat inderdaad ook bleek). Het OM besloot daarop alsnog tot vervolging over te gaan.