Poolse overheid: Windenergie? Extra Belastingen!

windmillVolgend op het nieuws, eerder deze week, dat Polen voor volgend jaar aanzienlijk hogere belasting-inkomsten moet binnenhalen om aan de Europese normen wat betreft financieringstekorten te voldoen komt langzaam het plan van PiS om een aantal zaken – waar de partij problemen mee heeft – hoger te gaan belasten op stoom.

Naast de al eerder op de banken- en detailhandelssector gerichte nieuw in te voeren belastingen, die vooral op buitenlandse investeerders gericht zijn, is nu het volgende doel in beeld: windmolens.

Polen is na een periode waarin ze nog trager waren met het betreden van de ‘groene’ energie-markt dan Nederland, eindelijk een inhaalslag aangegaan, en de bouw van windmolenparken in de winderige noordelijke laagvlakten is aardig op gang aan het komen.

PiS ziet dit met lede ogen aan, omdat de partij en haar achterban sterk vertegenwoordigd zijn in de steenkoolsector, een van de belangrijkste industriële sectoren van Polen.

Daarom (en ook om de 12 miljard złoty (2,8 miljard euro) die nodig is om de 3%-grens te halen binnen te slepen) wil de regering nu een extra belasting gaan heffen op het opereren van windmolens.

Ook zullen er als extraatje een forse hoeveelheid beperkingen worden opgelegd wat betreft locaties en bouwvergunningen voor windmolens.

Kritische analisten en geluiden uit de windmolenindustrie geven aan dat deze maatregelen zullen zorgen voor aanzienlijk hogere kosten voor bestaande en nieuw aan te leggen windmolenparken, en dat de ingezette vergroting van het aandeel aan hernieuwbare energie in Polen zal stagneren.