Piratenpartij grote favoriet bij verkiezingen IJsland

Píratar
Logo Piratenpartij Illustratie: Wikipedia

IJsland zou na de in oktober geplande verkiezingen wel eens het eerste land in Europa kunnen zijn waar de Piraten een regering mogen vormen. Volgens de meest recente peilingen zou de partij kunnen rekenen op 18 tot 20 zetels, waarmee ze de grootste partij in het parlement zou worden.

De Piratenpartij profiteert van het ongenoegen onder IJslanders over wat wordt gezien als systemische corruptie en de bevoordeling van de rijksten in de samenleving. De partij kreeg een enorme boost na de publicatie van de Panama Papers. Uit die documenten bleek dat de leiding van de regerende conservatieve partij op grote schaal gebruik maakte van dubieuze belastingconstructies om maar zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen. De Piraten zeggen met elke partij in zee te willen gaan die haar doelstelling “de maatschappij grondig te hervormen” onderschrijft. De partij wil een einde maken aan corruptie en paal en perk stellen aan de mogelijkheden de belasting te ontwijken/ontduiken. Bovendien wil ze asiel verlenen aan de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden en experimenteren met vormen van direkte demokratie. Het zal niemand verbazen dat de conservatieven prompt aangaven niet geïnteresseerd te zijn in dergelijke hervormingen.

Of al die fraaie voornemens ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden valt natuurlijk nog te bezien, ongetwijfeld zullen ook de IJslandse Piraten snel kennis maken met Den Uyl’s “smalle marges”, mochten ze ooit een regering vormen.

Bron: de Guardian