Peter Storm heeft gelijk over Willem Engel, maar deels

Goed stuk, Peter Storm, waarin je betoogt dat je mensen over het algemeen niet vanwege hun uitlatingen of meningen moet opsluiten – en goed dat Krapuul dat publiceert. Maar Peter: zo simpel ligt het niet. Je vergeet één cruciaal punt, namelijk de aard van de uitlatingen of mening. En daarbij de kennelijke of openlijke bedoeling van de publicist.

Die aard is bij Willem Engel opruiend, haatzaaiend, discriminerend, vervalsend. En dat alles met opzet. Dat leidt weer tot talloze doodsbedreigingen en de fakkelman. Engel is veel, maar niet achterlijk. Hij doet het erom. Ik vraag me af hoe oprecht hij is… Ook de valse, leugenachtige en haatzaaiende oproepen van ISIS en aanverwanten hadden ‘succes’ – het Joods museum Brussel, Charlie Hebdo, Bataclan, Theo van Gogh.

Ik waardeer zeker je menselijkheid die zich ertegen verzet iemand wekenlang de bak in te gooien. Engel moet van zijn ongelijk overtuigd worden en zich afwenden van zijn haatzaaierij. Het pijnlijke is dat zijn aanhangers hem dan niet tegelijk zullen volgen…

Maar ik erken ook de grenzen aan onze vrijheid. Zelfs radicale anarchisten kunnen niet openlijk pleiten voor moord op Rutte, Trump of Poetin – of Trotski. Ook de nationalistische Oekraïense ‘held’ en antisemiet Stepan Bandera werd in 1956 in München vermoord door de KGB. Dat doet dat soort, ‘wij’ niet… gelukkig maar en houwen zo.

Kijk nog even naar Moskou – waar je nu niet eens op straat mag rondlopen met een wit vel papier voor je buik. Willem Engel heeft intussen het stadium bereikt dat hij alleen maar hoeft te verschijnen om haat uit te dragen. Dan nog even Trump erbovenop: de continue leugens, verdraaiingen en bedrog – opzettelijk. De dag na zijn aftreden voelde ik me echt fysiek opgelucht. Dat heb ik met Engel nu ook. Even rust, geen leugens, geen vervalsingen, niet nog meer mensen de verwarring in.

Eigenlijk heeft niemand in Nederland ernstige bezwaren tegen een paar cruciale wetten – denk ik. Je mag niet aanzetten tot haat of discriminatie. Ik weet zeker, Peter, dat jij daar ook tegen bent. Jouw pleidooi is natuurlijk het tegendeel van haat zaaien, en dat siert je – en maakt mij blij.

Artikel 137d

1 Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Lange tijd mocht je in Nederland Mein Kampf niet verkopen – ik heb nog actie gevoerd toen dat toch gebeurde. De rechtbank haalde in 2018 een streep door dat verkoopverbod, mede door een uitputtend pleidooi van twee uur van Gerard Spong. Dat was jammer, omdat we dat boek als ijkpunt nodig hebben.

Ik heb de uitgebreide, Duitse wetenschappelijk uitgave vol commentaren (en alleen al 140 pagina’s bibliografie, 60 pagina’s register). Nergens schrijft Hitler dat de Joden uitgeroeid moeten worden – en het boek is voor de rest slecht leesbaar. Maar talloze passages over Joden roepen louter minachting, afkeer en haat op – en vooral wij-zij. Doelbewust. Geen enkel mededogen, geen begrip, toeschietelijkheid of uitweg,

  • En dan nog even Famke Louise – van wie ik verder niets weet. De rechter verbood van de week een filmpje over haar op het kanaal RoddelPraat van Jan Roos e.a.. Als ze dat niet hadden verwijderd waren ze twee stappen van de gevangenis verwijderd. Het is verwijderd. Jan wil de bak niet in.
  • In 2018 moest ik voor de rechter verschijnen omdat ik een nazibeurs een nazibeurs noemde – en de rechter keurde dat goed. Ook ik had een flinke boete of de bak kunnen krijgen. Hier gold echter: vrijheid van meningsuiting, en verder geen kwade bedoelingen – en het ging ook om waarheid: iedereen kan zelf op die beurs de duizenden hakenkruizen zelf zien.

Ik moet wel uitkijken dat ik mijn tegenstanders niet ga haten of verketteren, dat dan weer wel. ‘Zij’ doen dat echter weer wel, en ik word regelmatig voor gek, idioot etc. uitgemaakt, vooral op Indymedia en ook wel GeenStijl.

Maar jouw stuk helpt me wel door je instelling alleen al. Dank dus!