Pechtold progressief? Dan ben ik graag reactionair

 “Progressief is de houding: voor Europa, vóór hervormingen”. Dat is de mening van D66-chef Pechtold. Het is maar dat we het weten. Welnu, laten we Pechtold dat etiket lekker gunnen. Noem mij maar conservatief. Weet je wat? Noem me maar gewoon reactionair. Het is me een eer en een genoegen. Waar progressieven als Pechtold alles van waarde (en derhalve nogal weerloos, zoals Lucebert al wist) onder de sloophamer willen leggen, is het behoud van waardevolle zaken (conservatisme in haar kernbetekenis) en het herwinnen van wat al verloren is gegaan (een reactionaire houding, in de letterlijke betekenis) de taak van revolutionairen. Uitstekend. Leve de zwartste reactie, om precies te zijn de zwart-rode reactie.

Pechtold noemt het dus ‘progressief’ om vóór Europa te zijn. Wat is dat in vredesnaam, voor of tegen Europa zijn? Kun je voor of tegen een continent zijn? Doet zich morgen misschien ook de vraag voor of we voor of tegen de Rijn, de Alpen, of de Utrechtse Heuvelrug zijn? Het zou zomaar kunnen. In het wereldbeeld van de progressieve technocraat Pechtold zou het slopen van de Alpen best eens kunnen passen, om het goederenvervoer van Rotterdam naar Milaan verder te bespoedigen, een goederenvervoer dat ongetwijfeld vereist is als we ‘voor Europa’ zijn, nietwaar? En wie de schoonheid van de Zwitserse bergen dan mist, gaat dan maar kijken op Internet.

Daarmee raken we aan het soort Europa waar Pechtold voorstander van is: een zakelijk Europa, een kapitalistisch Europa dat kan concurreren met een al even zakelijk Amerika, een al even kapitalistisch China en noem maar op. Welnu, Pechtold is voor dát Europa. Ik niet. Niet omdat ik liever ‘Nederland’ heb of zo. Het ‘Nederland’ waar Wilders mee schermt is een zakelijk Nederland, een kapitalistisch Nederland, een Nederland waar ik net zo min iets heb als met het zakelijke, kapitalistische Europa van de heer Pechtold. Waarom zou ik moeten kiezen tussen zulke nationale, regionale of transnationale maar immer zakelijke en kapitalistische anti-utopieën?

Dan de ‘hervormingen’, die andere toetssteen van Pechtolds progressiviteit. Hij mag ze houden. Ontslagbescherming op de helling, hogere pensioenleeftijd, dat soort dingen. Kopjes op de aan het verkiezingsprogramma gewijde pagina op de D66 -website  zetten de toon: “Meer ondernemerschap”, “Ruim baan voor toptalent”, “Meer werken, hoger salaris, minder belastingen”, “Begrotingen op orde, schulden wegwerken”, het is de standaard-neoliberale cocktail, flink opgeleukt met wat groene taal en veel over onderwijs. Het gaat om hervormingen die ondernemers de ruimte geven, de staatsuitgaven beperken en onvermijdelijk sociale verschillen vergroten en verscherpen. Het gaat allemaal om de versterking van kapitalistische dynamiek – een dynamiek die zich vertaalt in stress-gevende hectiek voor degene mét een baan, en eindeloos je best doen om aan het werk te komen voor degenen die geen betaald werk verrichten. Het is de VVD op steroïden, maar wat vriendelijker verpakt. Het aanscherpen van sociale verschillen, het beroven van sociale bescherming en het opjagen van mensen richting arbeidsmarkt en carrière: die kant gaan Pechtolds hervormingen op. Als dat progressie is, ben ik voor via verzet afgedwongen stilstand en voor doordachte achteruitgang onder de zeggenschap van degenen die het aangaat: niet de ondernemers, maar de mensen aan de onderkant zelf.

D66 propageert hiermee een aanscherping van wat allang gebeurt: neoliberaal beleid, in het belang van ondernemers en rijken in het algemeen, verpakt als een soort ‘algemeen belang’. Dat neoliberalisme is een asociale, ziekmakende politiek. Gisteren nog maakte het CBS wat inkomenspatronen van het afgelopen jaar inzichtelijk. Citaat: Alleen het tiende deel met het hoogste inkomen zag de koopkracht stijgen, de volgende tien procent met een inkomen tussen de 83 en 108 duizend had dezelfde koopkracht als een jaar eerder. De overige tachtig procent had minder te besteden.” Ja, dat is de crisis aan het werk. Maar die crisis zelf staat bepaald niet los van het ruim baan geven aan ‘de markten’, de kern van neoliberaal beleid. En nu zijn we dus zover dat je rijker wordt als je al minstens 108.000 euro ‘verdient’ en armer als je minder krijgt dan 83.000 euro.

Intussen worden we van al dat neoliberalisme ook in groten getale ziek. Paul Verhaeghe, psycholoog en psychoanalyticus, legt het uit. Hij schetst hoe het denken over geestelijke gezondheidszorg steeds sterker gericht is op aanpassing aan de norm van productieve en zelfredzame burgers. Kwalen worden gedefinieerd als afwijkend van de norm, als storend in het sociaal functioneren en tegelijk als vorm van afwijzing/uitsluiting. Kinderen zijn te druk en hebben het soms moeilijk ergens de aandacht bij te houden? Lastig in de klas! ADHD als diagnose, een pil als antwoord, de orde is hersteld. Vervolgens laat hij zien hoe in een neoliberaal ingerichte maatschappij waarin het gaat om winnen boven alles mensen gestresst raken, allerlei gevoelens van ontoereikendheid krijgen, daar erg last van hebben. Gevolg: meer mensen die ziek zijn. Verwijzend naar onderzoek van socioloog Richard Wilkinson: “hoe groter de inkomensongelijkheid per land of regio, hoe meer mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, kindersterfte, agressie (zowel in de huiskamer als op straat), criminaliteit, drugs- en medicijngebruik.” Het neoliberalisme werkt die ongelijkheden, en dus deze narigheid, in de hand. Pechtolds neoliberale beleidsvoorschriften zijn ‘hervormingen’ en zijn Europa, zijn letterlijk en figuurlijk ziekmakend.

Voor een beetje gezondheid is pas op de plaats, en een doordachte terugtocht (conservatisme, gecombineerd met reactionaire stappen) dan ook nodig. Behoud van sociale rechten tegenover de verwoestende vernieuwingsdrift van Pechtold. En een stevig aantal stappen terug. Niet naar de negentiende eeuw, met een kapitalisme waar de huidige maatschappij verdacht veel op lijkt. Niet naar de brute zeventiende eeuw van SGP’er Van der Staaij, niet naar de Middeleeuwen, niet naar de Romeinen met hun imperium of naar de Griekse stadsstaten met hun slavernij. Nee, verder terug, naar de Steentijd. Enkele essenties uit de toenmalige maatschappij verdienen het om geherwaardeerd te worden en weer ingevoerd waar ze verloren zijn gegaan.

Ik doel op gemeenschapsleven met een minimum aan hiërarchie en een maximum aan samenwerking. Ik doel op een wijze van voortbrenging waarin ‘bij tekort iedereen honger heeft en bij overvloed iedereen daarin deelt’. Ik doel op een gemeenschap waar delen en geven de norm is, en niet produceren om te verkopen. Ik doel op het hanteren van gereedschappen en kennis op een zodanige manier dat de omgeving niet stelselmatig wordt gesloopt. Ik doel op een wereld waar iemand met een merkwaardig visioen met respect wordt aangehoord, in plaats van te worden volgestopt met pillen of platgespoten in een kliniek. Ik doel op een een jeugd waarin een kind dat een ander kind helpt waardering krijgt, in plaats van straf omdat ze de ander helpt te spieken. Ik doel op een wereld waarin zoiets als medemenselijkheid geen trucje is in je carrière maar de normaalste zaak van de wereld die geen verdere motivatie behoeft.

“Notities van een neolithische conservatief”, noemde de anarchist Paul Goodman (aan wiens werk ik deze gedachtengang ontleen) een van zijn laatste geschriften. Dat is wat we moeten proberen te zijn: conservatieven die de kernwaarden van de maatschappijvorm van het Neolithicum, de Late Steentijd (niet perse alle vormen, niet alle beperktheden die deze maatschappijen wel degelijk ook hadden, maar wel een aantal kernpatronen) moeten zien te heroveren. Als dat kan met een doordachte toepassing van moderne wetenschap en techniek, mooi. Als dit doel niet alleen in het verleden, maar ook in een door vrije mensenhanden heroverde toekomst verwezenlijkt kan zijn, nog mooier. Het technocratische, ondernemingsgerichte progressivisme van Pechtold en diens neoliberale geestverwanten moet worden gestuit en gesloopt. Waar de Heilige Vooruitgang van Paus Pechtold de vijand is, laten we die vijand dan als zodanig behandelen ook.

Eerder verschenen op Rooieravotr, de site van de auteur, Peter Storm.

 

17 gedachten over “Pechtold progressief? Dan ben ik graag reactionair”

 1. Dit geldt natuurlijk ook voor de “progressieven” in GroenLinks en naar ik vermoed ook de PvdA.

 2. Maar een neolithisch anarchisme lijkt mij nastrevenswaardig – dat is dan weer anders dan wat “primitivisten” die zich nu weer “indigenisten” noemen nastreven: die zijn tegen de landbouw als autoritair bedrijf.
  Het neolithicum was de landbouwperiode bij uitstek.

 3. Pechtold noemt het dus ‘progressief’ om vóór Europa te zijn. Wat is dat in vredesnaam, voor of tegen Europa zijn? Kun je voor of tegen een continent zijn? Doet zich morgen misschien ook de vraag voor of we voor of tegen de Rijn, de Alpen, of de Utrechtse Heuvelrug zijn?

  Uitstekend geformuleerd!

  Pechtolds Europa is een pechvol Europa voor de onderkant van de samenleving.

 4. Pechtold weet het allemaal leuk te brengen ( retorisch talent ), maar het is slechts morbide neo-liberalistische politiek. Terug naar de steentijd. Mogen we ook de computer meenemen?

 5. Misschien moet je de neo-liberalen nog een tijdje hun gang laten gaan, dan komen we vanzelf wel weer in de steentijd terecht.

 6. #1
  triest genoeg dat Arnold gelyk schynt te hebben wat betreft;
  VVD, D66,GrL en ook de PvdA
  verschillende doosjes met een neoliberale drol erin.

 7. Volgens Wiki:
  [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Pol-landschap-2012.png[/img]

 8. D66 groeit alweer. Wordt een heel enge partij.
  Bij welke partij ben je nog echt veilig ?

  Als ik het moet geloven is de SP sinds 1972 ook al rechtser geworden.
  Alle werkgevers vallen over die partij want die willen hogere belastingen voor (grote) bedrijven.
  Dus vluchten ze weg.
  Oh ? Deden ze da al niet. De helft zit zeker al niet in China ?
  Amerika is failliet en Apple haalt zijn geld uit een zeer lage loon land.
  Iedereen moet hier de broekriem aanhalen behalve de top.

  Wordt het niet eens tijd om te gaan staken net als in Frankrijk voor iedere scheet die die topmensen produceren ?
  Bij iedere scheet komt daar ook een referendum.
  De eerste wereld oorlog ging tussen die 2 landen die daarna volledig failliet waren om vervolgens de grote verliezer weer op te laten komen en zelfs Frankrijk te vernederen.
  En welke landen domineren de EU ? Juist, ja.
  Misschien omdat ze zo groot zijn.
  En wie krijgt de rekening ?
  In Nederland worden mensen het oudst van heel Europa dus moeten ze ook langer doorwerken.
  Nog langer dan die andere landen.
  En ook hier komen er allerlei sprookjes om onze rechten af te pakken zodat er uiteindelijk niks meer overblijft.
  GroenLinks doet alles via het milieu.
  Slaat zichzelf op de borst. We halen het geld gewoon weer uit de zakken van die zelfde burger en zeggen dan dat ze er veel voor terug krijgen: nog meer rekeningen.
  Maar dat interesseert de werkgevers niet. Hun de lusten en de armoedige werkers de lasten.
  En zo domineren ze alles. Dat is wel een feit. Een triest feit.

 9. via Stemkompas kryg je een aanwyzing of je Rechts of Links bent EN of je Conservatief of Progressief bent.
  HET RUSSISCHE COMMUNISME WAS DAN WEL LINKS MAAR OOK CONSERVATIEF.
  in nederland hebben we het redelijk goed, maar de toekomst tovert ons griekse toestanden voor.
  ipv van links of rechts gereutel wie stopt, de extreme zelfverryking van Linkse en rechtse politici, specialisten, directeuren etc.???

 10. D66 is een liberale rechts progressieve partij die opkomt voor de elite en de middenklasse, en het ontgaat mij een beetje waarom dat erg zou zijn…
  De onderklasse heeft toch de SP en de PvdA, de religieuzen hebben CDA, CU en SGP, de ‘law and order’ types en kruideniers hebben de VVD, zelfs de dierenvrinden en de ouderen hebben een partij.
  Hoe dan ook: links of rechts, conservatief of progressief maar na de verkiezingen zal het moeilijk worden een regering te vormen zonder D66!

 11. # het trieste voor de onderklasse is dat zy jarenlang haar hoop zette op PvdA om te ontdekken dat deze party goed zorgde voor o.a. Wouter Bos, Wim Kok etc. en er voor zorgde dat maatschappelijke veranderingen zoals een socialere maatschappy met oog voor elkaar zorgvuldig werd vermeden.

  uit wanhoop kozen velen een niet zo erg slim alternatief nl. de PVV.
  Natuurlijk zal zowel links als rechts D66 kunnen gebruiken voor de coalitie.

 12. @12 launy,

  Precies. D66 is een partij voor de elite en degenen die er graag bij willen horen (lees: de zich middenklasse noemende mensen).

 13. Marianne Thieme weet het leuk te formuleren; Het streven naar groei is vergelijkbaar met ” en nu vooruit ” roepen op een boot aan de rand van een moeras.

 14. Peter, inderdaad: ” voor een beetje gezondheid is pas op de plaats, en een doordachte terugtocht dan ook nodig “. Maar tijdens de neo-lithische revolutie, de overgang waarin jager- verzamelaars boeren werden die zich ergens permanent gingen vestigen, begint ook de opkomst van het patriarchaat, de maatschappijvorm waarin mannen een dominante rol gaan spelen, en waarin de waarden die jij boven opsomt waarschijnlijk langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen. Wat was er dan voor die tijd? Volgens F. Engels in ieder geval iets beters, een soort egalitaire maatschappij / matriarchaat / oercommunisme waarin bezitsvorming nog niet zo’n grote rol speelde ( F. Engels, de oosprong van het gezin. 1884 ). Terug naar het matriarchaat dan maar?

Reacties zijn gesloten.