Patiënten eisen meer Europese integratie

Wanneer de nood hoog is, kies je voor de meest rationele oplossing. Dit geldt zeker voor patiënten.

De twee voornaamste patiëntenorganisaties in Europa hebben een oproep gedaan aan nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor prijzen en vergoedingen om hun terughoudendheid ten aanzien van samenwerking te verlaten en om een gemeenschappelijk systeem voor prijsvaststelling van nieuwe medicijnen op te zetten.

Het Europese Patiënten Forum en de Europese Organisatie voor Zeldzame Ziekten (Eurordis) hebben in iedere lidstaat een brief gestuurd aan verantwoordelijke autoriteiten voor prijzen en vergoedingen met de eis van “een Europese benadering van de markt in plaats van [de huidige aanpak] op versplinterd nationaal niveau.” Tot nog toe waren de groepen terughoudend in het stellen van zulke specifieke eisen.
(Politico [vertaald uit het Engels])

De ambitieuze oproep is hoopvol. Samenwerking van zorgautoriteiten zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie. Dit kan zeker tot lagere prijzen voor specifieke medicijnen leiden.