“Palestina wordt weggeveegd”

De Franse organisatie Union Juive pour la Paix (UFJP – Joodse Unie voor de Vrede) zendt een open brief naar alle Franse politici en media. Daarin slaakt de organisatie een noodkreet over het lot van de Palestijnen.

“Sinds 1 oktober 2015 werden 170 Palestijnen vermoord door het Israëlisch leger of door kolonisten, die allen ‘wettelijk’ gewapend zijn. Bij die lijst doden horen ook 14.770 gewonden. Wie heeft deze cijfers al gezien in de Franse media?

Al te vaak nemen de media hier de woordenschat over van de bezetter: “Israël is onderhevig aan een terroristische golf en de Israëli’s hebben schrik”. Wanneer een Israëlisch slachtoffer valt, zegt men er niet bij dat de dader zonder vorm van proces werd geëxecuteerd. Men spreekt er zelfs niet over, alsof Palestijnen geen menselijke wezens zouden zijn.
Stilte, hier doodt men, hier vermoordt men.

Hoge Israëlische machthebbers (ministers, militairen, religieuze hoogwaardigheidsbekleders) roepen openlijk op om Palestijnen te vermoorden, ook vrouwen en kinderen (zie onder meer recente verklaringen van minister van justitie Ayelet Shaked). Deze oproepen tot moord hebben geen enkele reactie uitgelokt bij westerse leiders.

De ellende en de wanhoop nemen voortdurend toe op de bezette Westelijke Jordaanoever. De regering van Israël vermenigvuldigt de uitbreiding van de koloniale nederzettingen en kondigt de constructie aan van 55.000 nieuwe woningen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be