Palestijnse partijen worden het in Cairo eens over verkiezingen

Een overleg tussen de Palestijnse fracties Fatah en Hamas plus 12 andere partijen is dinsdagavond in de Egyptische hoofdstad Cairo afgerond met een akkoord over het houden van verkiezingen. Volgens een decreet van de Palestijnse president Abbas uit januari zullen die gehouden worden op 22 mei en gevolgd worden door presidentiële verkiezingen op 31 juli. Zij zullen plaatsvinden op de Westoever, inclusief bezet Jeruzalem, en Gaza.  

De fracties hebben zich hiermee akkoord verklaard. Desondanks is het bericht met scepsis begroet. Al enkele malen eerder zijn verkiezingen aangekondigd, maar die zijn nooit doorgegaan, onder meer door meningsverschillen tussen Fatah en Hamas. Het is de vraag of dat ditmaal anders zal zijn. De laatste Palestijnse verkiezingen waren in 2006, en de laatste presidentiële verkiezingen in 2005.

 De diverse partijen hebben echter ditmaal hun best gedaan om de meningsverschillen in ieder geval in te dammen en binnen de perken te houden. De verkiezingen zullen worden overzien en beoordeeld door een speciaal te vormen ”Hof voor Verkiezingszaken” waarin rechters zitting krijgen uit zowel de Westoever en Jeruzalem als uit de Gazastrook. De stemlokalen zullen onder toezicht staan van de geüniformeerde Palestijnse politie en niemand anders. Ook werd besloten dat alle fracties (lees: Hamas en Fatah) hun gevangenen, die vastzitten omdat ze tot de verkeerde fractie behoren of omdat ze verkeerde meningen hebben geuit, zullen vrijlaten. Bovendien zal, in het licht van de verkiezingen, de volledige vrijheid van meningsuiting worden hersteld. Er is een beroep gedaan op president Abbas om dit in een decreet vast te leggen en te laten monitoren door een nog op te richten nationaal comité.    

Zelfs als dit allemaal inderdaad plaats zal gaan vinden zijn de problemen tussen Fatah en Hamas overigens nog verre van opgelost. Maar volgens de zender al-Jazeera zullen ditmaal, anders dan bij vorige pogingen, eerst verkiezingen worden gehouden en zal pas daarna worden geprobeerd de tegenstellingen te overbruggen. Tenslotte werd ook nog overeengekomen dat op 31 augustus verkiezingen zullen volgen voor de Palestijnse Nationale Raad (PNC) het parlement van de PLO. Hamas is daarvan – tegen de afspraken van 2005 (de Cairo Verklaring) in – nooit toegelaten als lid, maar dat zou nu wel moeten gebeuren.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Cole Keister on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog.