Palestijnse organisaties: Nederland liet na bezwaar te maken tegen marteling ex-UAWC-werknemers

Twee Palestijnse organisaties, het Palestijnse Netwerk van Niet-Gouvernementele Organisaties (PNGO) en de Raad van Palestijnse Mensenrechtenorganisaties (PHROC) hebben in een verklaring de aanvallen op, en pogingen tot het schrappen van bijdragen aan, de Unie van Agrarische Werk Comités (UAWC) veroordeeld. Die aanvallen zijn verergerd nadat de Nederlandse regering onlangs heeft besloten  een onderzoek in te stellen naar UAWC, sinds lang een lid van het PNGO, en zijn bijdrage heeft bevroren. Het PNGO en de PHROC betreuren die stap die door geen van de andere donors,waaronder de EU en Europese landen, is gevolgd.

De Nederlandse stap, zo melden de twee organisaties, werd voorafgegaan door een gecoördineerde campage van organisaties met nauwe banden met de Israelische regering, met name NGO-Monitor, de UK Lawyers for Israel (UKLFI) en de International Legal Forum (ILF). NGO Monitor voert al jaren actie tegen mensenrechtenorganisaties en aanverwante organisaties in Israel en Palestina en de twee andere, UKLFI en ILF zijn zogenoemde ”lawfare” organisaties die zijn opgericht om op agressieve wijze de steun voor Palestijnse rechten te ondermijnen. NGO-Monitor, ILF and UKLFI en andere agenten van de Israelische regering hebben voordat vorig jaar twee ex-werknemers van UAWC werden gearresteerd al veel langer campagnes gevoerd waarbij systrematisch verdachtmakingen werden rondgestrooid.

De twee ex-werknemers, Abdel Razeq Farraj (57) en Samer al-Arbid (45) werden opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een bomexplosie bij een Israelische nederzetting. Beide mannen hebben fysieke en psychologische martelingen ondergaan en staan nu terecht voor een Israelische militaire rechtbank. PNGO en PHROC veroordelen deze martelingen en eisen dat de fundamentele rechten van Abdel-Razeq en Samer op een eerlijk proces volgens internationale maatstaven worden gewaarborgd. PNGO en PHROC constateren tot hun spijt dat de Nederlandse regering tot dusver vrijwel geen aandacht aan deze kant van de zaak heeft besteed en heeft nagelaten om – als derde land – in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen in verzet te komen tegen de misdaad van het martelen, waarvan Israel als bezettende macht in ruime mate en systematisch gebruik maakt.

De twee Palestijnse organisaties zijn verder bezorgd dat het Nederlandse onderzoek een negatieve invloed kan hebben doordat het nieuwe brandstof kan toevoegen aan de Israelisch campagnes om UAWC- en de Palestijnse civil society im het algemeen – zwart te maken. PNGO en PHROC vragen de Nederlandse regering maatregelen te nemen die voorkomen dat de resultaten door de Israelische regering en haar vazal-organisaties kunnen worden gemanipuleerd, met het doel de UAWC verdacht te maken en subsidies terug te schroeven. UAWC helpt de aanwezigheid van Palestijnen te bestendigen op land dat Israel wil annexeren. UAWC helpt boeren en kwetsbare gemeenschappen, dat is waarom de organisatie verdacht wordt gemaakt.

De PNGO en PHROC betreuren in dit verband de hartelijke toon van een brief van de Nederlandse regering aan de  UK Lawyers for Israel waarin zij de UKLFI bedankte voor haar ”interesse en gedetailleerde informatie”. Zij vinden die reactie van de regering aan een organisatie die de Palestijnse civil society aanvalt, ongepast en onwaardig voor een land dat zegt op te komen voor de mensenrechten. PNGO en PHROC constateren ook dat diverse Nederlandse organisaties en partijen voordat er sprake van is dat er enige aanwijzing is gevonden voor foute handelwijzen van  UAWC, zijn opgetreden als verlengstukken van NGO-Monitor, UKLFI en ILF via suggestieve vragen in het parlement en uitingen op sociale media. Zij constateren dat eerder onderzoeken aan UAWC niets verdachts hebben opgeleverd en zijn er zeker van dat dat dit keer opnieuw het geval zal zijn. Zij betreuren het gedrag van de genoemde Nederlandse partijen en roepen ze op om zich te laten leiden door de principes van het internationale recht, en van eerlijke procesvoering – en  niet door Israels destructieve agenda.

– Ook verschenen bij Abu Pessoptimist