Overheden onderdrukken minderheden meer dan terroristen

In het Midden-Oosten worden minderheden continu bedreigd, aangevallen en verjaagd uit hun thuislanden door terroristische groepen zoals Al Qaeda en Islamitische staat. Toch hebben zij meer te vrezen van hun regeringen, volgens het jaarrapport 2015 van de mensenrechtenorganisatie Minority Rights Group International.

De minderheden die onder druk staan, zijn volgens het jaarrapport Peoples Under Threat 2015 van de in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie Minority Rights Group International (MRG) Jezidi’s, Turkmenen, Shabakken, etnische Koerden en zowel Koptische als Assyrische christenen.

Mark Lattimer, directeur van MRG, zegt dat de dreiging van terrorisme voor deze groepen zeer reëel is “maar doorgaans minder groot dan de dreiging van hun eigen regering.” Van Soedan tot Myanmar hebben minderheden te lijden onder systematische aanvallen van overheden die hen zouden moeten beschermen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be