Opstandelingen zonder grenzen, 7 oktober Amsterdam

Op 20 juni j.l. heeft de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen waarmee de klimaatcrisis en ecologische crisis werden uitgeroepen. Sindsdien is het stil gebleven van de kant van de Gemeente Amsterdam. De plannen om Luchthaven Schiphol, waar de Gemeente Amsterdam aandeelhouder van is, uit te breiden bleven onweersproken. De Lutkemeerpolder werd gewoon ontruimd. Ook werden de inwoners van Amsterdam niet op de hoogte gesteld van wat de klimaatcrisis voor hen betekent. Extinction Rebellion Amsterdam vindt dat een opvallende gang van zaken.

Om de Gemeente Amsterdam een handje te helpen besloot Extinction Rebellion Amsterdam om 15.000 brieven te versturen. In de brief worden burgers geïnformeerd over de situatie en opgeroepen om te demonstreren. Het tegengaan van klimaatverandering valt of staat immers met een Rijksoverheid die op leidende en daadkrachtige wijze handelt naar de belangen van haar burgers. Dat blijft tot nu toe uit en zal moeten worden afgedwongen met geweldloze directe actie.

De eerste eis van Extinction Rebellion is dat de overheid de waarheid vertelt over de klimaatcrisis en de impact daarvan op ons leven. Om dat te bereiken wil Extinction Rebellion 3,5 % van de bevolking mobiliseren om te rebelleren. Vanaf 7 oktober vindt de internationale Rebel Without Borders actie plaats op de Museumbrug. Extinction Rebellion nodigt alle Amsterdammers uit om daarbij aanwezig te zijn.

Persbericht Extinction Rebellion