Open brief aan het bestuur van de Partij voor de Dieren

Waarde partijbestuursleden,

Hoe ik er achter ben gekomen dat de Partij voor de Dieren geen oog heeft voor de grootste ecologische ramp die Amsterdam treft, het massatoerisme, ga ik niet uit de doeken doen. Het had een breekpunt kunnen zijn, misschien moeten zijn, toen ik dit constateerde, maar dat was het niet. Dat de partij in feite trots een Eigen Bijdrage levert aan dit kwaliteitstoerisme door al maanden tevoren te meieren over de Eigen Boot bij Pride, inmiddels niets meer dan een bijdrage aan het reldeldel-Veronicaliberalisme van D’66, sloot wel aan bij die ontdekking.

Johnas van Lammeren tegen Sylvana Simons had het volgende breekpunt moeten zijn. Het was ook eigenlijk pure sentimentaliteit dat ik niet mijn lidmaatschap heb beëindigd bij die gelegenheid. Ik was tenslotte wel lid van ongeveer het begin, de dagen waarin ik ruim een uur met een mevrouw Vogel aan de telefoon heb gesproken over het belang van een Partij voor de Dieren. We hoefden het niet helemaal eens te zijn, ik werd wel lid. Haar naam heb ik sindsdien nooit meer in verband met de partij gehoord en nu besef ik dat dit te denken geeft. Maar we zijn dan ook een jaar of zestien, zeventien verder.

En dan is nu de voorzitter, die de leden op het congres van 31 maart jongstleden gekozen hebben, geroyeerd naar de mores van communistische partijen die niet aan de macht zijn. Ter gelegenheid van dit royement krijgen we te horen dat de kandidate die het had moeten worden namens de gevestigde partijorde, Wolswinkel maar minderwaardig noemde vanwege Asperger *) – want het is fijn om jezelf te zijn, zwaai er maar weer mee op die boot volgend jaar. En gebruik Greta Thunberg al naar gelang het uitkomt.
Maar niet meer met mij als lid.
Het is treurig dat de groene golf die steeds meer aanzwelt, op spectaculaire wijze in de vorm van Extinction Rebellion, in ieder geval in Nederland geen stem heeft op parlementair niveau. De Partij voor de Dieren zal het niet zijn.

Dit lijkt mij genoeg.

Hetwelk doende,

[handtekening enzo]

*)