Op naar de 20.000 en meer handtekeningen #dullaertmoetblijven

Screenshot marc dullaertDe solidariteit bij de actie #dullaertmoetblijven is hartverwarmend. In drie dagen tijd hebben al 15.000 mensen de petitie ondertekend en men blijft tekenen.
Het wegsturen van de Kinderombudsman Marc Dullaert door de in oktober vorig jaar beëdigde Ombudsman Reinier van Zutphen is de mensen in het verkeerde keelgat geschoten.

Het is ook onbegrijpelijk dat iemand die goed functioneert en voorzitter is van het Europese netwerk van Kinderombudsmannen, weggewerkt wordt omdat iemand die zich nog moet bewijzen, zijn eigen team wil samenstellen.
De nieuwe ombudsman is van VVD-huize en we weten dat in die omgeving men niet gecharmeerd is van kritisch toeziende ogen.

Onlangs schreven de Europese Kinderombudsmannen een brandbrief aan het Europese parlement waarin zij zich grote zorgen maakten over de veiligheid en rechten van kinderen op de vlucht.

Call for action
Uit een analyse van het Europese antwoord op de toename van het aantal vluchtelingen blijkt dat Europa faalt in de aanpak van deze kwestie. Hoewel grenscontroles en andere maatregelen bovenaan de agenda van de EU en de individuele lidstaten staan, wordt er geen actie ondernomen om kinderen te beschermen. In de EU Agenda voor migratie – de richtlijn die wordt gebruikt door EU organisaties en lidstaten bij de verwerking van de toestroom – worden kinderen slecht eenmaal in een voetnoot genoemd.

Aanbevelingen
De Kinderombudsmannen roepen de Europese Commissie dringend op om een aanvullend actieplan op te stellen voor alle kindervluchtelingen. Europa moet als geheel opstaan, haar inzet intensiveren en de verantwoordelijkheid nemen voor haar internationale verplichtingen aan kinderen.

De Kinderombudsmannen adviseren Europese leiders om kinderen voorrang te geven bij de uitvoering van het herverdelingsplan om zo de risico’s die kinderen lopen op hun route door Europa te verminderen…

De Kinderombudsmannen adviseren ook om snel verbeteringen aan te brengen aan de condities van de registratie- en doorvoercentra op de route naar Europa. De centra moeten verwarmd en uitgerust worden met warm water, dekens en warme kleren. Ze moeten verder beschikken over kindvriendelijke ruimtes voor kinderen die er overnachten en er moeten aparte slaapruimtes komen voor mannen enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds.

De Kinderombudsmannen adviseren de Europese leiders om beter gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om Europa binnen te komen. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van de kans op familiehereniging, het opvoeren van het quotum van mensen die geherhuisvest worden en de uitgifte van humanitaire visums.

Financiële steun aan landen die opvang en hulp verlenen aan vluchtelingen moet meer vanuit kinderrechtenperspectief gebeuren. Het gaat dan met name om de steun die de EU aan Turkije biedt naar aanleiding van het actieplan dat op 15 oktober en 29 november 2015 is afgesproken….

Marc Dullaert heeft zich ook een aantal keren zeer kritisch uitgelaten over de wijze waarop wij in Nederland omgaan met (uitgeprocedeerde) kinderen.
Alhoewel het luchtfietserij is kan je niet aan de indruk ontkomen dat deze tegen de populistische stroom in geuite kritiek, heeft meegespeeld bij de beslissing om Marc Dullaert niet opnieuw voor te dragen als Kinderombudsman.

Dus houden we dat als slechts een gedachtespinsel.

Waarom moet Marc Dullaert blijven
Marc Dullaert werd na heel wat getouwtrek in de Tweede Kamer in 2011 beëdigd als eerst Nationale Kinderombudsman. Hij heeft het ambt vorm, inhoud en smoel gegeven. In deze eerste termijn heeft hij bewezen de rechten van het kind werkelijk te behartigen, onafhankelijk en kritisch te zijn. De fundamenten zijn nu gebouwd en nu is het zaak om daarop voort te bouwen.
Het is dom en ondoordacht om daarvoor een nieuwe bouwmeester aan te stellen.
Zeker niet, omdat de baas liever zijn eigen team samenstelt.

Dus #dullaertmoetblijven, nog niet de petitie getekend?
Dat kan hier.