Op een dode planeet? Daar is geen werk meer!

De klimaatverandering is duidelijk een syndicale aangelegenheid geworden. Het Internationaal vakverbond is militant aanwezig op de internationale besprekingen. Het bracht een briefing uit om de klimaatproblematiek naar de werkvloer te brengen.

Het Internationaal Vakverbond briefte onlangs alle vakbonden over de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Parijs. Enerzijds is het een boeiend geschreven verhaal over de ernst van de klimaatcrisis en de dringendheid om er werk van te maken. Anderzijds verduidelijkt het de syndicale begrippen ‘strijd voor waardig werk’, de ‘sociaal rechtvaardige transitie naar een koolstofarme maatschappij’ en ‘we laten niemand achter’.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be