Oorspronkelijke volkeren VS en Canada één strijd tegen pijplijnen

Meer dan vijftig van de oorspronkelijke volkeren van Canada en de VS hebben met elkaar een historisch verdrag gesloten, om samen te strijden tegen vervuilende olieprojecten en de aanleg van nieuwe pijpleidingen op hun land. Dit gebeurt naar aanleiding van het verzet tegen de Dakota Access Pipeline.

In hun verdrag nemen vijftig van de oorspronkelijke volkeren van de VS en Canada zich voor om gecoördineerd actie te voeren tegen de uitbreiding van teerzandolieprojecten in de Canadese provincie Alberta en tegen de bouw van alle infrastructuur die erbij hoort. “Onze volkeren slaan de handen in elkaar om officieel te verhinderen dat onze territoria en kusten gebruikt worden voor de expansie en productie van de teerzanden in Alberta, evenals voor het transport van die productie of dat nu via pijpleidingen, per spoor of met olietankers is”, stelt het akkoord.

Dakota Access Pipeline
Dit verdrag komt op een cruciaal moment, nu de tegenstand tegen nieuwe pijpleidingen groeit. Op 19 september 2016 besliste de regering van president Obama de bouw van een nieuwe pijpleiding in Dakota voorlopig stil te leggen na hevig protest tegen de werken voor de pijplijn Dakota Access Pipeline in het reservaat Standing Rock in de staat North Dakota.

Oorspronkelijke volkeren van de VS protesteren al jaren tegen gelijkaardige projecten, zoals de beruchte Keystone XL-pijpleiding, maar nu slaan de stammen voor het eerst de handen in elkaar voor een gecoördineerde aanpak. Ze verninden zich er toe elkaar te helpen, met directe actie indien nodig, om nieuwe projecten een halt toe te roepen.

Dat is niet alleen nodig om de lokale gevaren zoals olierampen te vermijden, zeggen ze, maar ook in het licht van de klimaatverandering. Nieuwe infrastructuur voor olie valt immers niet te verzoenen met de uitbouw van schone technologieën.

Kinder Morgan en Enbridge Pipelines
“Dit verdrag betekent dat we vanuit (de Canadese provincie) Quebec zullen samenwerken met medestanders om erop toe te zien dat de Kinder Morgan pijpleiding er niet komt”, zegt Serge Simon, ‘chief’ van het Kanesatake-volk.

“We zullen ook samenwerken met onze inheemse medestanders in (de Amerikaanse staat), Minnesota in hun strijd tegen de Enbridge Line 3 uitbreiding en we weten dat zij ons zullen helpen in de strijd tegen (het bedrijf) Energy East”. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be