Onze zomerzotheidserie: Gastarbeid en kapitaal, een SP-brochure uit 1983 – deel 1

INLEIDING deel 1

Dat deze brochure digitaal bewaard is gebleven is eerder te danken aan de boosheid die mijn makker Cees Bronsveld voelde ten aanzien van Anton Constandse, die in de staart van deze serie aan het woord zal komen, dan aan de behoefte van de SP deze tekst te blijven openbaren. Cees had het geheel op een speciale plaats op de site van het Humanistisch Verbond gestald, dossier Constandse. Die plaats is verdwenen zoals de hele site in feite. Naast redacteur van De AS [Anarcho-Socialist] waren beiden ook actief voor dat verbond.
U zult al lezende merken dat een fotosessie van Harry van Bommel met Joost Niemöller en commentaren van Paul Ulenbelt op twitter helemaal niet zo uitzonderlijk zijn.
De spelling is nog de voor progressief doorgaande – en daardoor treurig gedateerde – van toen. – AJvdK

gastarbeid-cover-groot

GASTARBEID EN KAPITAAL

Flaptekst

Het rapport  “Gastarbeid’ en kapitaal” is gemaakt naar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid vragen om een standpunt betreffende de gastarbeiders.
Alle andere partijen in Nederland doen – wat hun standpunt over gastarbeid aangaat – zeer wazig en algemeen. Niet één partij komt met een voorstel om het probleem, voor zover dat mogelijk is, op te lossen. Bovendien legt niet één partij het verband tussen kapitaal en gastarbeid.

Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de konklusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land. Wij vinden die mensen hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de konsekwente opvattingen die zij over hun (islamitiese) geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd kansloos in onze maatschappij staan. Een groot gedeelte van ons rapport – dat wij in brochurevorm uitgeven – gaat over de situatie waarin zij op dit moment verkeren. Aan de ene kant begrijpen zij de zeden en gewoonten van de Nederlanders niet, en aan de andere kant hebben zij te maken met Nederlanders die hen totaal tegenstrijdig beoordelen. Er zijn Nederlanders die hun kultuur achterlijk en soms wreed vinden, hen de schuld geven van de werkloosheid. Maar er zijn ook Nederlanders die hun doen en laten een verrijking van onze kultuur vinden. Zoveel op het ene als op het andere aspekt komen wij uitgebreid in ons rapport terug.

Uit ons onderzoek hebben wij kunnen vaststellen dat voor alle kategoriën buitenlanders, wanneer zij in Nederland een toekomst willen opbouwen, het belangrijkste is, of zij zich kunnen aanpassen aan de Nederlandse zeden en gewoonten. Als hen dat lukt, kunnen zij in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren in de strijd die de arbeiders zuilen moeten voeren tegen het kapitalistiese systeem.