Onwikkelingshulp: maakt niet uit waar het aan uitgegeven wordt…..

als je maar wel vóór Israël bent en voor Wilders!

Daar komt het op neer en ik moet er van 😥 . Wat zijn dat voor criteria? Oxfam Novib is een van de gelukkigen die nog wat subsidie krijgt om goed werk in de wereld te doen, maar dat moet maar direct en permanent geschrapt worden vindt de Grote Blonde Leider. Waarom? Nou omdat Oxfam Novib volgens de PVV de anti-Israël beweging ZOU steunen (is niet bewezen?) en het proces tegen Wilders ZOU steunen (bewezen?).  Niet omdat Oxfam Novib geen goed werk doet of omdat ze wanbeleid voeren of omdat ze geld in eigen zak steken nee alleen omdat ze er misschien meningen op na houden die de Grote Blonde Leider niet welgevallig zijn.

HAAAALLLLLLLOOOOOOOOOOO wanneer wordt er in Nederland iedereen eens wakker. Zien jullie niet wat die man aan het doen is? Alles monddood maken wat hem niet welgevallig is, dit heet dictatuur.

14 gedachten over “Onwikkelingshulp: maakt niet uit waar het aan uitgegeven wordt…..”

 1. #1 Correctie: als ik dit lees is er geen subsidiegeld uitbetaald door Oxfam-Novib. Het bedoelde bedrag van euro 2.500,– voor reiskosten is betaald uit eigen middelen. Toevallig vanmiddag weer een verzoek in de bus gehad van O-N, en zal niet de enige Nederlander zijn die hieraan doneert. En donaties zijn geen overheidssubsidie.

 2. @1
  Ja maar als je het hele stuk leest zie je ook dat Verhagen zegt dat er van overheidswege geen geld gaat de Stichting stop de bezetting.

  Zie antwoord op vraag 5.

  Q: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen subsidie-relatie met de Stichting `Stop de Bezetting’. Ik heb derhalve geen inzicht in de financiële gegevens van deze stichting. ICCO, Cordaid en Oxfam Novib hebben aangegeven dat zij geen subsidies hebben verleend aan deze stichting anders dan de genoemde EUR 2.500 uit het fonds. Overigens is deze bijdrage betaald uit eigen middelen en niet uit de ontvangen middelen uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. QO.

  Zie verder ook antwoord op vraag 4.

  De subsidie ten laste van dit fonds aan de Stichting `Stop de Bezetting’ betrof de in uw vraag aangehaalde bijdrage van EUR 2.500 (en dus niet EUR 15.000, zoals genoemd in het artikel van Elsevier van 20 juli 2007), bestemd voor vergoeding van de reis- en verblijfskosten van de journalist Mohammed Omer uit Gaza. De aanvraag voor EUR 2.500 werd gedaan door Taskforce Emma, een gelegenheidssamenwerkingsverband van meerdere organisaties, waaronder `Stop de Bezetting’.

  Er is dus niks bewezen.

 3. De vraag in het artikel was: steunt Oxfam Novib de anti-Israël beweging?

  Het antwoord is dat uit de Kamervragen blijkt is JA. Er werd geld gegeven aan ‘Stop de bezetting’.

  Uit wat verder zoeken blijkt dat Oxfam Novib ook – en met grotere bedragen – subsidies geeft aan ‘Een ander Joods geluid’ en ‘United Civilians for Peace’.
  Alledrie deze organisaties zijn deel van de anti-Israel beweging in Nederland.

  Waarom besteed een organisatie die zich naar eigen zeggen richt op het bestrijden van armoede in het buitenland haar geld aan politieke organisaties in Nederland?

 4. @4 O nu is Een Ander Joods Geluid ook al anti-Israel, en UCP ook.
  Het addertje onder het gras is dat u een anti-Palestinabeweging bent maar u nooit openlijk zo noemt.

 5. @4 Nogmaals het is niet met overheidsgeld gefinancierd, maar met eigen middelen. Dus ze steunen die organisaties niet met geld dat van de Nederlandse belastingbetaler komt.

  Waarom besteed een organisatie die zich naar eigen zeggen richt op het bestrijden van armoede in het buitenland haar geld aan politieke organisaties in Nederland?
  Die vraag is niet relevant als Oxfam Novib eigen middelen gebruikt. Maar om je vraag dan toch te beantwoorden; omdat er armoede bestaat in de Palestijnse gebieden.

  Maar dan heb ik een vraag aan u. Kunt u de Nederlandse burger garanderen dat er geen Nederlands overheidsgeld gaat naar Likoed Nederland? Ik kan namelijk nergens op uw site zien waar u uw middelen vandaan haalt.

 6. @6 Sjef

  De armoede in de Palestijnse gebieden wordt met deze subsidie niet bestreden.
  Overigens zijn de Arabieren in de omliggende landen veel armer.

  En als Oxfam Novib eigen middelen voor politieke beinvloeding in Nederland gebruikt, zou het haar sieren als ze daar in haar doelstelling en fondsenwerving gewag van zou maken. Het zou kunnen zijn dat sommige gevers daar niet van gediend zijn.

  Verder kan ik u volledig gerust stellen. Wij krijgen geen overheidsgeld. Wij zijn een vereniging die 100% van bijdragen van leden bestaat.

 7. @7 U zegt het niet expliciet meen ik uit deze zin op te maken.

  De armoede in de Palestijnse gebieden wordt met deze subsidie niet bestreden.

  Maar wat bedoelt u ermee?

 8. @9
  Nou voorlopig krijgt uw geliefde onderontwikkelde landje de meeste steun die de VS heeft uit te delen en de armoede druipt er nog steeds van af. Maar dit alles is geheel off topic en wilt u daar even rekening mee houden?

 9. Je bedoelt: zojuist heeft de anti-palestina beweging waaronder Likoed Nederland bekend gemaakt dat ICCO (95% overheidssubsidie) Electronic Intifada subsidieert. Kun je dat niet ergens anders doen? Bijvoorbeeld op je koppensnellersforum?

 10. Likoed Nederland Schreef:

  Aanvulling: zojuist is bekend geworden dat ICCO (95% overheidssubsidie) Electronic Intifada subsidieert.

  Een prima initatief m verdiend een subsidiverhoging naar 100% .. te betalen uit een extra imporheffing op Israhelische producten 😮

Reacties zijn gesloten.