“Ons neen moet in heel Europa weerklinken”

Het dilemma van de Grieken is duidelijk, ondanks de angstzaaierij van de media en de Instellingen. Ofwel stemmen we voor het afschaffen van de Memoranda en bewandelen we nieuwe paden vol hoop; ofwel stemmen we voor het verderzetten van besparingspolitiek, armoede en ellende voor de komende vijftig jaar.

Ofwel erkennen we dat ons land voor de eerste keer strijdt om de vicieuze cirkel te doorbreken van de angstpolitiek, in het voordeel van de volkeren in heel Europa en de hele wereld. Ofwel stemmen we met onze stem in met de onderdrukking aan degenen die ons leven al jaren lang in een nachtmerrie veranderd hebben.

Ofwel geven we een mandaat voor de onwrikbare verderzetting van onze inspanning, voor de arme volkse lagen en klassen die lijden onder de wrede besparingen. Ofwel pleiten we de regeringen vrij van Samaras, Venizelos, Papandreou, Papadimos en de partijen die ons in de huidige situatie brachten.

Ofwel kiezen we om de Democratie terug te brengen in ons land en beslissen we zelf over onze toekomst, onmiddellijk en volledig. Ofwel staan we toe dat de beslissingen worden genomen in meetings in de achterkamertjes van de Europese instellingen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be