Onderzoek toont aan: EU subsidieert meest vervuilende veeboerderijen

Subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaan naar enkele van de meest vervuilende veeteeltbedrijven in Europa, blijkt uit een grootschalig data-onderzoek. België is weinig transparant.

Meer dan de helft (51%) van de onderzochte boerderijen in acht Europese landen (1) ontvingen EU-subsidies voor in totaal 104 miljoen euro (in het laatste jaar van aangifte), terwijl ze de grootste uitstoters van ammoniak in hun land blijken. Voor dit onderzoek vergeleken we, in samenwerking met onderzoeksjournalisten, directe uitbetalingen van Europese landbouwsubsidies met de EU-lijsten van gerapporteerde vervuiling uit industriële installaties.

Landbouwinstallaties zijn verplicht om data aan het zogenaamde European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) over te maken als ze meer dan 10 ton ammoniak per jaar uitstoten, wat overeenkomt met de uitstoot van minstens 40.000 kippen, 2000 varkens of 750 zeugen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be