Ondanks stijging aantal asielzoekers in juni nog steeds daling eerste half jaar

Voor het eerst in vijf maanden was er in juni 2015 weer een stijging aantal asielzoekers t.o.v. vorig jaar. Over het hele eerste half jaar was er een daling van 16% van het aantal eerste aanvragen t.o.v. vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de IND. Tevens in dit artikel een interessante vergelijking vanaf 2013 met uitgesplitst Eritreeërs, Syriërs en overige groepen.

Er lijkt sprake te zijn van een dalende trend in het aantal asielzoekers dat naar ons land komt. Dan moet je wel vergelijken met de cijfers van een jaar geleden want door de seizoensinvloeden zeggen maand op maand cijfers maar heel weinig.
Opmerkelijk is dat de stijging in juni komt door Eritreeërs en niet door Syriërs. Het aantal eerste aanvragen van Syriërs daalde zelfs iedere  maand.

Ook de trend van de te verwachte nareis o.g.v. het aantal asielzoekers (eerste aanvragen) dat naar ons land is gekomen in het eerste half jaar vertoond een dalende trend en dat komt voornamelijk door de daling van het aantal Syriërs.

(lees het hele artikel bij de bron)

Via Flip van Dyke