OM: Vervolging als je een notoire racist… racist noemt. ‘Minder, minder, minder’ vooralsnog OK

Een zeker gemeenteraadslid verklaart voorstander te zijn van allerlei soorten scholen op even zovele grondslagen maar een verklaard tegenstander van scholen op islamitische grondslag te zijn, zonder dat hij dit verder toelicht. Hem wordt daar door een collega-raadslid om gevraagd. Zijn track record is nou niet direct zuiver op de graat omdat hij eerder al in een andere functie aangaf voorstander te zijn van het harder straffen van de ene groep mensen voor hetzelfde vergrijp dan de andere groep mensen, het lijkt mij dat hij gewoon een ordinaire racist is.
Als hij dan ook nog spreekt op een nieuwjaarsbijeenkomst van een partij van SS-verheerlijkers, zou je toch zeggen dat de kaarten helemaal duidelijk liggen: hij is een racist. Klaar.

Zo niet in het geval van de voormalig directeur ‘hoofdafdeling Toelating en Verblijf’ (voorloper IND) en voormalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie namens de Fortuyn-hysterici van de LPF in één van die vele wrakken van Balkenende en huidig raadslid te Zoetemeer, Hilbrand Nawijn.
Dus moest gemeenteraadslid in diezelfde plaats, Feijen voor de rechter verschijnen omdat ie Nawijn benoemd heeft zoals ie benoemd dient te worden.
Want Nawijn is blijkens zijn aangifte tegen Feijen kennelijk niet zo van het argumenteren en hij zoekt dan liever de sterke arm van het OM op om wanneer hij iets hoort dat hem niet aanstaat huilie-huilie te doen.
God mag trouwens weten hoeveel vriendjes of vriendjes van vriendjes er daar nog werken uit zijn tijd als minister en directeur van de afdeling die over asielaanvragen moet beslissen van precies diegenen die Nawijn veracht en verfoeit.

Ondertussen mag je als activist van een haatblog dat eveneens SS’ers verheerlijkt en pleit voor massamoord rustig met een kapmes lopen zwaaien naar kinderen.
Het OM doet je niks.
Ondertussen mag je ook als wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar best een bierkelder vol nazi’s opjutten om ‘minder, minder, minder’ aan het adres van een groep medemensen te joelen en te krijsen.
Het OM doet je al jaren niks en zegt een proces (dat het uitsluitend gaat voeren na druk vanuit een geschokte maatschappij) vooralsnog uit te stellen tot 2016. ’t Zou mij niet verbazen als dat proces er helemaal niet komt.

Volgens de regeringspaljas van dienst vallen oproepen op social media om hele specifieke groepen mensen en individuele personen te verbranden, te vergassen en dood te schieten niet onder het strafbare feit ‘aanzetten tot geweld’ en valt het plaatsen van dergelijke oproepen door Facebook en Twitter niet onder het faciliteren van dergelijke misdadigheid. Welnee, het is hoogstens ‘discriminatie’ en er volgt van diezelfde paljas van dienst (met ‘etnische registratie’ in zijn takenpakket en net zo’n bedenkelijke staat van dienst als het gaat om mensen als het raadslid waarmee ik dit stukje begon) een vrijblijvend toezegginkje wel een keertje met de betrokken bedrijven die dergelijke haat en misdadigheid faciliteren te gaan praten.
Over waar politieagenten die zich gedragen als de gewapende tak van de PVV allemaal mee wegkomen, hebben we het hier al menigmaal gehad.
Nederland wordt steeds enger en Alex Brenninkmeijer, de voormalige Nationale Ombudsman heeft groot gelijk dat we ons ernstig zorgen moeten gaan maken over de staat van de rechtstaat en het maatschappelijke klimaat in zijn algemeenheid.
De vervolging van anti-racist Feijen op instigatie van een racist toont maar weer eens aan wat voor een gotspe het OM van die rechtstaat tracht te maken.

1 gedachte over “OM: Vervolging als je een notoire racist… racist noemt. ‘Minder, minder, minder’ vooralsnog OK”

  1. Pingback: Lennart Feijen (SP) vs. Hilbrand Nawijn: 1 – 0 | Krapuul

Reacties zijn gesloten.