OM: misschien de wereld van politiek, media en amusement eens tegen het licht houden?

Het Openbaar Ministerie gaat twaalf uitlatingen die onlangs gedaan zijn op feesboekpagina ‘Steun de PVV’ nader onder de loep nemen:

Medewerkers van OM Amsterdam die gespecialiseerd zijn in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie hebben de uitlatingen beoordeeld. Twaalf daarvan worden strafbaar geacht. Sommige uitlatingen gaan over het opruien dan wel aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën. Deze uitlatingen, die zowel gericht zijn op geweld tegen mensen als tegen goederen, zijn naar het oordeel van het OM strafbaar omdat ze of opruiend zijn (artikel 131 Wetboek van Strafrecht) of aanzetten tot discriminatie of gewelddadig optreden (artikel 137d Wetboek van Strafrecht).

Van aanzetten tot haat is geen sprake volgens het OM naar aanleiding van het feit dat ook daarvan aangifte is gedaan.
Een naar mijn idee tamelijk vreemde opvatting van het OM aangezien ik me niet kan voorstellen dat de uitlatingen die voorwerp van onderzoek zijn alsook de meeste andere bruine uitwerpselen op die feesboekpagina uit naastenliefde zijn gedaan.

Maar misschien kan Johan Veldman ook even doorgelicht worden voor wat betreft zijn naar mijn idee tamelijk gewelddadige uitlatingen alsook Karin de Ruiter Mouthaan, Frans van Zeeventer, Peter Breugem en John van der Veer.
Verder nog Martin Viking Dikhoff, Margaretha Bakker, Danny Klaassen maar eens even aan de tand voelen dacht ik.
Het trieste van dit alles is: de lijst van dit soort geteisem is welhaast onafzienbaar lang inmiddels.
En dat is niet moeilijk te verklaren in een land waar de wereld van politiek, media en amusement fascisme openlijk en met veel enthousiasme faciliteert.
Dus wellicht is het goed naast de kneusjes ook die wereld maar eens tegen het licht te houden.
Of is het verzinnen van zogeheten sharia-wijken en jihad-belts volkomen normaal en acceptabel?
Of is het voortdurend stemming trappen van een minister jegens allerlei groepen van mensen normaal?
Hoe dan ook: in die wereld die ik net noemde zit het schorem dat maakt dat simpele zielen zonder moreel besef zich gelegitimeerd voelt te joelen en te krijsen over in brand steken en vergassen.
Mijn vrees is dat het daar niet bij zal blijven…