‘Old boys netwerk’ eindelijk aan banden

Dit stuk verscheen eerder op de website van MrWonkish.nl

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het SP-voorstel om het aantal bijbanen van bestuurders en commissarissen van bedrijven en (semi-)publieke instellingen aan banden te leggen. SP-Kamerlid Ewout Irrgang, de indiener van het voorstel, is verheugd: ‘Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen het zogenaamde ‘old boys netwerk’. Het ongelimiteerd verzamelen van bijbaantjes is voorbij.’

De kwaliteit van het toezicht binnen grote bedrijven en andere grote instellingen moet verbeterd worden. ABNAmro, DSB, zorginstelling Meavita en wooncorporatie Woonbron zijn allemaal recente voorbeelden van falende commissarissen. De Tweede Kamer heeft eind 2009 een voorstel van de SP-Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen om het aantal commissariaten dat een bestuurder of een commissaris kan vervullen in grote bedrijven en instellingen te limiteren. Bestuurders van grote bedrijven en instellingen mogen als gevolg hiervan maximaal twee commissariaten vervullen. Commissarissen mogen maximaal vijf commissariaten in grote instellingen en bedrijven tegelijkertijd vervullen. Het voorstel zorgt ervoor dat commissarissen en andere leden van raden van toezicht genoeg tijd aan hun belangrijke functie kunnen besteden. Bovendien zorgt het ervoor dat deze banen niet steeds bij dezelfde beperkte groep mensen terecht komen, het zogenaamde ‘old boys netwerk’. Ook dat komt de kwaliteit van het toezicht niet ten goede.

Hoewel het SP-voorstel uit 2009 stamt, heeft de Eerste Kamer bijna anderhalf jaar nodig gehad om het uiteindelijk tot wet te verheffen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer vorige week beloofd een ‘reparatiewet’ naar de Tweede Kamer te sturen om een uitzondering te maken voor goede doelen, kerkelijke instellingen en culturele instellingen. Het is echter maar zeer de vraag of voor deze uitzonderingen een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat. Het maximum aantal commissariaten wordt waarschijnlijk van kracht per 1 januari 2012.

EenVandaag besteedde op 31 mei aandacht aan dit succes. Bekijk hieronder het item.

sitestat