Oceaancirculatie dreigt compleet stil te vallen door klimaatcrisis

De zeestromen die mee ons klimaat reguleren, dreigen stil te vallen. De opwarming van het zeewater bedreigt het vermogen van de oceaan om koolstofdioxide uit de lucht te halen, waardoor de klimaatcrisis nog zal versnellen.

Oceaancirculatie in de Atlantische Oceaan en de Zuidelijke oceanen dreigen stil te vallen door de opwarming van het zeewater. Onderzoek aan de universiteit van California wijst uit dat de Southern Meridional Overturning Circulation (SMOC) en de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) bijna de helft trager zullen stromen tegen 2100: de circulatie zal afnemen met 41 procent. In het slechtste geval zal de SMOC zelfs compleet stoppen met circuleren tegen 2300.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelicht: eigen foto zeezicht…