(Northern) Soulklassieker du jour: One love

Zoals wel vaker op de zondagochtend, een Stichtend Woord.
Bob Marley is op een bepaalde manier kapotgedraaid, in het koffieshopwezen speciaal. Daarnaast zijn er de dwaallichten uit radioland die vinden dat reggae zo zonnig is, dat het vooral in de zomer te horen moet zijn – en omgekeerd. Maar dit mag geen reden zijn hem dan maar buiten beschouwing te laten. Zelfs niet op een zomerzondag.

Deze single was tijdenlang niet zo makkelijk te vinden om onnaspeurlijke redenen. Er zitten coupletten van People get ready in verwerkt.