Nog meer donkere wolken voor Trump

Na de donkere wolken die zich reeds boven Donald Trump samenpakten, waar ik het enkele dagen geleden al over had, deden zich gisteren twee nieuwe ontwikkelingen voor die het weekend van Donald er ook bepaald niet prettiger op zullen maken.

Ten eerste heeft het ministerie van jusititie besloten dat de belastingaangiften van Donald Trump wel degelijk aan de House Ways and Means Committee moeten worden overgedragen, die ze in 2019 opgeëist had bij monde van voorzitter Richard E. Neal. Minister van financiën Steve Mnuchin was natuurlijk horig aan Trump en dwarsboomde het overdragen van die belastingaangiften en Bill Barr ging daar ook niks aan doen.

Het Office for Legal Counsel van het ministerie van justitie heeft nu echter anders beslist:

“The chairman of the House Ways and Means Committee has invoked sufficient reasons for requesting the former president’s tax information,” the opinion said. “Treasury must furnish the information to the committee.”(New York Times)

Hiermee is de zaak overigens nog niet beslist, Trump kan hier nog tegen in beroep gaan en ik verwacht ook dat hij dat zal doen. Maar er is een stap vooruit gezet. Die belastingaangiften zijn natuurlijk ook al enige tijd in handen van de District Attorney van Manhattan, maar een onderzoek door een commissie van het Huis van Afgevaardigden kan eindigen in een federale zaak, en dat heeft meestal ernstigere gevolgen dan een zaak op staatsniveau.

Dan is er nog iets anders heel opmerkelijks gebeurd: het ministerie van justitie heeft aan de Committee on Oversight and Reform notities overhandigd die voormalig waarnemend Deputy Attorney General Richard Donoghue maakte tijdens een telefoongesprek met waarnemend Attorney General Jeffrey Rosen en Donald Trump, waaruit blijkt dat Trump de twee anderen expliciet onder druk zette om de verkiezingsuitslag af te wijzen:

The notes include the following exchange, attributable to former President Trump (“P”) and Mr. Rosen, who was Deputy Attorney General (“DAG”) prior to his appointment as Acting Attorney General a few days before the call:

“- DAG … ‘understand that the DOJ can’t + won’t snap its fingers + change the outcome of the election, doesn’t work that way.’” (p. 4)

“ – P: ‘Don’t expect you to do that, just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.’” (pp. 4-5).

The notes also include the following statement by former President Trump:

“‘We have an obligation to tell people that this was an illegal, corrupt election.’”

“People tell me Jeff Clark is great, I should put him in. People want me to replace DOJ leadership.” (p. 6)

(House Committee on Oversight and Reform)

Dus Trump probeerde hen expliciet te laten liegen over de verkiezingen, en met die laatste zin zet hij ook duidelijk Jeffrey Rosen onder druk, door te suggereren dat hij hem wel eens zou kunnen vervangen.

Verder vraagt men zich af welke congresleden Trump bedoelt, die hem zouden helpen. Op een ander moment in het telefoongesprek heeft hij het over Jim Jordan en Scott Perry. Van Jordan is in elk geval bekend dat die steeds in heel nauw contact met Trump heeft gestaan.

Commentatoren zeggen dat het heel ongebruikelijk is dat het ministerie van justitie met iets dergelijks zo openlijk naar buiten komt, wat aangeeft hoe ernstig dit wordt opgevat. Dit is de tweede gelegenheid, na die van Georgia waar hij Brad Raffensperger opdroeg precies genoeg extra stemmen te vinden die hem de overwinning zou gunnen, waarin Trump expliciet de verkiezingsuitslag probeerde te corrumperen. Het zal het bij een aanklacht veel moeilijker maken om te beweren dat hij maar toevallig iets zei, of zich niet bewust was van de legale implicaties, het vertoont nu immers een patroon.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)