3 gedachten over “Nog een tip voor bezuinigingen”

  1. Ach ja, die Theodor Holman. Altijd woedend, zowel links als rechts om zich heen trappend, impulsief, onnadenkend. Grof soms. En hij kan zelfs geen simpel optel-sommetje meer maken, kennelijk is ergens een permanent waas voor het verstand gekomen.

    “Pakweg vijftig dagen. Tel daar de zaterdagen en zondagen bij en je komt tot zo’n honderd vrije dagen per jaar. Elk jaar ergert me ieder reces!”

    Dus 50+2*52 = (zo’n) 100. Hou het wisselgeld maar, Theodor.

  2. De hr Holman heeft ook het onderscheid parlement en regering niet helemaal helder. In zijn betoog regeert het parlement. Controlerende macht, nooit van gehoord. Nietwaar hr Holman?

  3. Holman probeert van Gogh na te doen. Dat is soms aandoenlijk en meestal irritant. Van Gogh was nog wel eens grappig. Holman vrijwel nooit.

Reacties zijn gesloten.