Stop de ontgroening van Amsterdam!

Een “groene” medestrijdster stuurt mij deze petitie. Het is wel erg kort dag, dat past bij het Groen66-bestuur van Amsterdam. – AJvdK

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Dit betreft een referendum. Het referendum over een voorgenomen raads- of collegebesluit geeft Amsterdammers de mogelijkheid om een volksraadpleging te organiseren over een beslissing die de gemeenteraad wil gaan nemen.

Datum plaatsing: 18 januari 2023

In het kort
Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt.
Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

 

Het nieuwe beleidskader moet worden herzien omdat:

  • De algemene beschermende regels, die eerder voor de hele Hoofdgroenstructuur golden, voor 85 ‘bijzondere gebieden’ niet meer gelden.
  • Welke regels hier dan wél nageleefd moeten worden, is nog onvoldoende uitgewerkt.
  • De Technische Advies Commissie (TAC) voortaan geen negatief advies meer mag geven over (bouw)plannen in het groen van de 85 ‘bijzondere gebieden’.
  • In het voorgestelde nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur uitruil plaatsvindt tussen woningbouw, sport en stadsnatuur. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat niet alleen stadsnatuur, maar ook sportvoorzieningen in de buurt zullen verdwijnen.

 

Wij verzoeken de gemeenteraad van Amsterdam:

  •  Dit nieuwe beleidskader niet aan te nemen;
  • De TAC behoud haar huidige bevoegdheden in alle gebieden;
  • Samen met bewoners/lokale experts hoofdstuk 4 van het nieuwe beleidskader te laten herschrijven, zodat het nog schaarse groen in de stad wel goed beschermd blijft.

Ondertekenen


Klik op ‘ondertekenen’ als u dit initiatief wilt steunen, zodat er een referendum over dit onderwerp gehouden kan worden. Vul álle gegevens naar waarheid en volledig in. Alleen stemgerechtigde Amsterdammers mogen eenmalig dit initiatief steunen. Vergeet niet daarna te klikken op de bevestigingslink, die u na ondertekening via de mail ontvangt. Volg deze instructie alstublieft heel zorgvuldig, want anders is uw stem niet geldig.

– Teken hier voor 12u morgen 20 januari!

– Uitgelichte afbeelding: Door Marion Golsteijn – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38159074