Neergang ISIS begonnen?

ISIS blijkt niet in staat een functionerend bestuursapparaat op te zetten. Dat betoogt Liz Sly op de site van The Washington Post.

De jihadisten die het afgelopen jaar flinke delen van Syrië en Irak wisten te veroveren, falen volledig bij het besturen van de door hen veroverde gebieden. Medicijnen worden schaars, hulp- en dienstverlening hapert, prijzen stijgen de pan uit en het onderwijs functioneert amper nog.

In Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat, zijn water en elektriciteit maar 3 à 4uur per dag beschikbaar. Vuilnis wordt niet meer opgehaald en besmettelijke ziektes nemen hand over hand toe. Dat het buitenlandse strijders aan niets ontbreekt, terwijl vrouwen en kinderen om  brood moeten bedelen, zet veel kwaad bloed.

Voedsel  en hulpgoederen die binnenkomen zijn over het algemeen afkomstig van Westerse hulporganisaties. Veel deskundigen en technici zijn het gebied na de opmars van ISIS ontvlucht en de groep is niet in staat vervangers op te leiden. Ondertussen besteedt ISIS meer aandacht aan het bestrijden van in haar ogen verderfelijke zaken als het roken van tabak, dan aan het opzetten van een functionerend bestuursapparaat.

Het valt overigens te betwijfelen of dit alles op korte termijn zal leiden tot een opstand. Een alternatief voor ISIS is er niet en de groep maakt korte metten met opposanten.

Lees verder bij The Washington Post