Nederzettingen breiden uit via ‘veiligheidzones’ op privé grond van Palestijnen

Veel Israëlische nederzettingen op de bezette Westoever van de Jordaan zijn omgeven door zogenaamde ”veiligheidszones”, en meestal is dat privé-grond van Palestijnen die voor dat doel – via militaire orders – bij de nederzettingen is gevoegd als een soort ”bufferzone”. Het gaat om honderden hectaren. Volgens de krant Haaretz is dat vooral gebeurd tijdens de Tweede Intifada van 2000-2002, toen er enkele aanvallen op nederzettingen hebben plaatsgevonden en ook kolonisten werden gedood.In theorie kunnen de eigenaren van de grond toestemming vragen om de nederzetting binnen te gaan en de grond te bewerken, maar de procedures zijn omslachtig en de permissie wordt zelden verleend. Haaretz meldt dat veel nederzettingen de tot ”veiligheidszone bestempelde gebieden intussen voor heel andere doeleinden zijn gaan gebruiken en de bufferzones vaak gewoon bij de nederzetting hebben gevoegd. Het militaire gezag van de Westoever met de misleidende naam ”Burgerbestuur” dat in deze zaken de supervisie heeft, laat dat oogluikend toe.Eerlijk gezegd is Haaretz met deze vaststelling wat aan de late kant, want dit soort praktijken zijn al wat langer bekend. Maar het is fijn dat een echte officiële (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist