Nederlandse staat verklaart iedereen de oorlog. Vecht terug nu het nog kan!

Nederland heeft een politie-probleem en het is in tegenstelling tot andere ‘problemen’ waar domrechts zich voortdurend mee onledig houdt, een reëel en ernstig probleem.
We hebben al meerdere keren het gehad over het gewelddadige en racistische karakter van de politie ook wel ‘gewapende tak van de PVV’ geheten.
Ook polemisten als Peter Breedveld van ‘Frontaal Naakt’ en Peter Storm van ‘Ravotr’ hebben naast anderen veelvuldig hun zorgen uitgesproken over het karakter van de politie dat structureel en uit de aard van die organisatie gewelddadig en racistisch is.
Kno’Ledge Cesare die in Gouda in elkaar gerost werd door het geüniformeerde spul, Quinsy Gario die hetzelfde is overkomen een paar jaar geleden. Zij kunnen het dan nog navertellen in tegenstelling tot een kind van slechts 17 dat nog een heel leven voor zich had totdat een trigger-happy klootzak in uniform met een gedragsprobleem een einde aan dat jonge leven maakte en… nog vrijuit ging ook.
Het is zo erg fout met de politie dat zelfs Gerard Bouman het niet meer stil kan houden, weg kan ouwehoeren of er anderszins een draai aan kan geven ten einde te verdoezelen dat er politieschooldocenten zijn die joelen om een langzame en pijnlijke dood voor ‘de moslims’ en door het geüniformeerde personeel alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat mensen gedehumaniseerd worden door te spreken over ‘kutmoslims’ en ‘soepjurken.’
Taalgebruik is één van de eerste stappen en indicatoren inzake de vraag of een land op weg is naar genocide of niet.
Maar daarover bij een andere gelegenheid.

De politie. Alsof bovenstaande al niet alarmerend genoeg is en reden is die club helemaal op te doeken, helemaal geschrokken ben ik van de uitkomsten van een onderzoek gedaan door een zekere Paul Mutsaers van de Universiteit van Tilburg waaruit blijkt dat wanneer agenten meer vrijheid van handelen hebben en minder verantwoording hoeven af te leggen daarover, de kans op raciaal gemotiveerd geweld enorm toeneemt.
Nou is dat op zich niet zo verrassend al was het maar vanwege het feit dat het over het algemeen niet de snuggersten en meest beschaafden zijn die zich aanmelden voor geüniformeerde knokploegen in overheidsdienst.
Waar ik van geschrokken ben is dit en we lezen na eerst een en ander over de ‘cultuur’ bij de politie gelezen te hebben in het terzake doende persbericht dat de Universiteit heeft laten uitgaan over het onderzoek:

Infiltratie van de privélevens van Nederlandse burgers

Eén ‘uitwas’ die volgens Mutsaers in deze organisatiecultuur is ontstaan, is bijvoorbeeld het project PsyCops. Dat is gemodelleerd naar de tactiek om in oorlogssituaties de hearts and minds van de lokale bevolking te manipuleren en te winnen. In Amsterdam-West hebben militairen politieagenten geholpen met observaties van de normen, waarden, religie, familiebanden en politieke kleuren van ‘probleemgroepen’(migranten)

Bron

Met andere woorden: overheid en politie zien zich in oorlog met de bevolking. Politie-agenten op straat bevinden zich volgens deze handels- en zienswijze in vijandelijk gebied als waren ze soldaten van een bezettende mogendheid in een vreemd land. Het leger komt er inderdaad aan te pas waarmee een en ander aardig begint te lijken op het land van de vader van de huidige koningin. Gewelddadig gedrag is niet af te doen als het gedrag van een enkeling maar het is beleid. Bewust beleid. (Dus lijkt het er steeds minder op dat de dood van de bovengenoemde 17-jarige Rishi slechts en afdoend te verklaren valt uit het gedrag van de betreffende moordenaar als individu zoals men ons wil laten geloven. Wellicht dat zijn dood alles te maken heeft met wat je zou kunnen omschrijven als een moorddadig systeem dat agenten doelbewust tot killer-cops maakt. Het zou goed zijn daar gedegen onderzoek naar te doen).
Verder bemoeit men zich zonder dat de mensen om wie het gaat iets gevraagd is en zonder dat ze het zelf überhaupt ook maar weten verregaand met het privéleven van anderen.

Het is niet alleen in Amsterdam waar deze praktijken toegepast en ontwikkelt worden:

“Een dergelijke infiltratie van de privélevens van Nederlandse burgers strookt niet met de waarden van een vrije en democratische samenleving, zegt Mutsaers. Eerder genoemde gemeentelijke burgerraden zouden zulke praktijken moeten tegengaan.

Bron

De Godwin zal ik u besparen maar een verwijzing naar de boeken van Ad van Liempt lijkt me hier meer dan op zijn plaats.
Wie denkt dat de opmerking van de onlangs (op dubieuze gronden) herkozen David Cameron als premier van het Verenigd Koninkrijk over overheidsbemoeienis met de levens van mensen – ook als ze zich keurig aan de wet houden – een ver-van-mijn-bed-show is, moet hoognodig eens wakker worden:

“For too long we have been a passively tolerant society, saying to our citizens so long as you obey the law we will leave you alone”

Bron

Ook de Nederlandse overheid ziet u als terrorist en heeft u de oorlog verklaard. U kunt maar beter terugvechten nu het nog enigszins kan.

1 gedachte over “Nederlandse staat verklaart iedereen de oorlog. Vecht terug nu het nog kan!”

  1. Pingback: De selectieve verontwaardiging van de Haagse politie | Krapuul

Reacties zijn gesloten.